מידע על הפרויקט

פרויקט בו מתקיים מפגש אינטימי בין סטודנטים לקשישים חלקם ניצולי שואה.
החיבור בין הסטודנט לקשיש מביא להעצמה הדדית ולהשפעה על חיי הקשיש, מצבו הרגשי, החברתי והנפשי.
הפגישות עם הסטודנט מהדקות את הקשר בין הקשיש לסביבתו ומחזקות אותו בתקופות של בדידות או העדר תמיכה. הפרויקט מעלה את המודעות בקרב סטודנטים לאוכלוסית גיל הזהב ובכך הופך אותם לרגישים יותר כלפיה. זוהי הזדמנות פז לתעד וללמוד מסיפורי חיים של קשישים וניצולי שואה לדורות הבאים. הסטודנטים הפעילים מגיעים לבתיהם של קשישים עריריים, חלקם ניצולי שואה, להיכרות מעמיקה, הכוללת תמיכה, ליווי ותיעוד סיפור חייהם.

*הפעילות מתקיימת באזור שדרות, מועצה אזורית שער הנגב ושדות נגב מרחבים

שותפים

מועצה אזורית שדות נגב
מועצה אזורית מרחבים
מועצה אזורית שער הנגב
רווחה

מספר שעות התנדבות וגובה מלגה

היקף הפעילות כ-4 שעות שבועיות
סה"כ 180 שעות שנתיות
גובה המלגה נכון לשנת הלימודים תשפ"ב - 10,000 ₪

הרשמה לפרויקט
יקרים לנו

One file only.
2 MB limit.
Allowed types: pdf, doc, docx.