"שחר" הינה רשת קהילות סטודנטים לשינוי חברתי מיסודן של תנועת "החלוץ" וקרן ברל כצנלסון ומונה 6 קהילות ברחבי הארץ. קהילות הסטודנטים שלנו מחברות בין סטודנטים בעלי מודעות חברתית ויכולת הובלה לקידום תהליכים של שינוי חברתי ברמה המקומית והארצית. אנו מציעים תכנית עשירה הכוללת מפגשים חברתיים ועיוניים, התנדבות במגוון מסגרות, סמינרים והכשרה למנהיגות והובלה. ההשתתפות בתכנית מזכה במלגת לימודים.
כל סטודנט ברשת יזכה למלגת לימודים בסך של 10 אלף ש"ח לשנה.
בכל קהילה כ-20 סטודנטים המתגוררים בטווח רחובות מוגדר. הסטודנטים בכל קהילה יחולקו למספר צוותים אשר יתנדבו במשך 150 שעות שנתיות במגוון מסגרות בליווי רכז/ת הקהילה.
בין תחומי הפעילות: עבודה בלתי פורמאלית עם נוער, זכויות עובדים, קואופרטיבים, שוויון חברתי ואזרחי, שותפות יהודית-ערבית, חיזוק יוזמות קהילתיות מקומיות ועבודה עם ארגונים מקומיים המקדמים תיקון חברתי.
חברי הקהילה ייזמו ויובילו במשותף פרויקטים ואירועים מקומיים. הסטודנטים ייפגשו פעם בשבוע לערבי קהילה אשר יכללו מפגש חברתי, לימוד והכשרה. הלימוד יעסוק בהבנה של תהליכי העומק המתרחשים בחברה הישראלית ובעיר, היכרות עם ארגוני שינוי חברתי, והכשרה למנהיגות והובלה.
בואו להתחבר, להיות חלק מקהילה, להשפיע ולהרגיש משמעותיים בזמן הלימודים!

להרשמה