מידע על הפרויקט

דרור בקהילה נותן מענה לילדים ובני נוער עם לקויות ומגבלות שונות משער הנגב המשולבים במסגרות החינוך המיוחד.
ילדים ובני נוער אלו חווים הדרה ובידוד חברתי, פעמים רבות בשל חוסר במיומנויות חברתיות או עקב עמדות מוטעות כלפיהם הנובעות מחוסר ידע וחוסר היכרות אישית.
הפעילות מתקיימת בשער הנגב ומטרתה לסייע לילדים ולנערים לרכוש מיומנויות חברתיות ולהשתלב בקהילה.
הסטודנטים פועלים במועדונית ובליווי אישי לצורך פיתוח של מיומנויות קשר בן אישי וכישורי חיים.

שותפים

רווחה שער הנגב
מרכז שיקומי הידרותרפי שער הנגב
מרכז צעירים שער הנגב

מספר שעות התנדבות וגובה מלגה

היקף הפעילות כ-5 שעות שבועיות
סה"כ 150-160 שעות שנתיות
גובה המלגה נכון לשנת תשפ"ג-תשפ"ד 10,000 ₪