על הפרויקט

פרויקט לסטודנטים בני הקהילה האתיופית לתיעוד סיפורי העלייה מאתיופיה לישראל.
מטרתו להעלות למודעות את סיפורי העלייה המרתקים, אותם חוו רבבות בני קהילת יהודי אתיופיה, שאינם מוכרים לציבור הרחב בישראל. במהלך סמסטר א' הסטודנטים הפעילים מלווים את המבוגרים ומתעדים את סיפוריהם במגוון דרכים. בסמסטר ב'  הסטודנטים  מעבירים את הסיפורים הלאה לקבוצות בקהילה, וכך גם יתרמו לצמצום הפער הבין דורי הקיים בקהילה, ולחיבור הקהילה לחברה הישראלית. הקבוצה אחראית גם על הפקת הטקס לנופלי סודן.

הסטודנטים ייקחו חלק במרכז לאקטיביזם חברתי ויעסקו בקידום ומיצוי זכויות של הקהילה איתה פעילים.

שותפים

סטארטאפ להצלחה, מיזם כנפי יונה

מספר שעות התנדבות וגובה מלגה

היקף הפעילות כ-5 שעות שבועיות
סה"כ 85 שעות שנתיות
גובה המלגה נכון לשנת הלימודים תשפ"ב - 5,000 ₪
אפשרות שילוב הפרויקט עם אקטיביזם חברתי - גובה מלגה 10,000 ₪ 180 שעות שנתיות

עשייה

תיעוד מסע העלייה מאתיופה לישראל, אסתר ברוך

 

הרשמה לפרויקט
כנפי יונה

One file only.
2 MB limit.
Allowed types: pdf, doc, docx.