פתיחת מסכי ייעוץ - סמסטר א' תשע"ט

מחלקה שנה אקדמית תאריך פתיחת רישום קורסים תאריך סיום רישום/ביטול קורסים
אמנויות הקול והמסך א' 16 ספטמבר 2018 11 נובמבר 2018
אמנויות הקול והמסך ב' 09 ספטמבר 2018 11 נובמבר 2018
אמנויות הקול והמסך ג' 26 אוגוסט 2018 11 נובמבר 2018
אמנויות הקול והמסך ד' 19 אוגוסט 2018 11 נובמבר 2018
ב.א בלימודים רב תחומיים א' 06 ספטמבר 2018 11 נובמבר 2018
ב.א בלימודים רב תחומיים ב' 12 אוגוסט 2018 11 נובמבר 2018
ב.א בלימודים רב תחומיים ג' 06 אוגוסט 2018 11 נובמבר 2018
הנדסה שנה א' א' 06 ספטמבר 2018 11 נובמבר 2018
כימיה ומדעי החיים א' 03 ספטמבר 2018 11  נובמבר 2018
כלכלה וחשבונאות א' 03 ספטמבר 2018 11 נובמבר 2018
כלכלה וחשבונאות ב' 05 אוגוסט 2018 11 נובמבר 2018
כלכלה וחשבונאות ג' 01 אוגוסט 2018 11 נובמבר 2018
כלכלה וחשבונאות ד' 01 אוגוסט 2018 11 נובמבר 2018
כלכלה יישומית וניהול א' 03 ספטמבר 2018 11 נובמבר 2018
כלכלה יישומית וניהול ב' 05 אוגוסט 2018 11 נובמבר 2018
כלכלה יישומית וניהול ג' 01 אוגוסט 2018 11 נובמבר 2018
לוגיסטיקה א' 05 ספטמבר 2018 11 נובמבר 2018
לוגיסטיקה ב' 13 אוגוסט 2018 11 נובמבר 2018
לוגיסטיקה ג' 06 אוגוסט 2018 11 נובמבר 2018
מדעי המחשב א' 05 ספטמבר 2018 11 נובמבר 2018
מדעי המחשב ב' 06 אוגוסט 2018 11 נובמבר 2018
מדעי המחשב ג' 02 אוגוסט 2018 11 נובמבר 2018
מנהל ומדיניות ציבורית א' 03 ספטמבר 2018 11 נובמבר 2018
מנהל ומדיניות ציבורית ב' 12 אוגוסט 2018 11 נובמבר 2018
מנהל ומדיניות ציבורית ג' 05 אוגוסט 2018 11 נובמבר 2018
מנהל ומדיניות ציבורית (MA) א' + ב' 07 אוגוסט 2018 11 נובמבר 2018
משפטים א' 03 ספטמבר 2018 11 נובמבר 2018
משפטים ב' 08 אוגוסט 2018 11 נובמבר 2018
משפטים ג' 02 אוגוסט 2018 11 נובמבר 2018
משפטים ד' 01 אוגוסט 2018 11 נובמבר 2018
ניהול המשאב האנושי א' 30 אוגוסט 2018 11 נובמבר 2018
ניהול המשאב האנושי ב' 12 אוגוסט 2018 11 נובמבר 2018
ניהול המשאב האנושי ג' 09 אוגוסט 2018 11 נובמבר 2018
ניהול המשאב האנושי (MA) א' + ב' 07 אוגוסט 2018 11 נובמבר 2018
ניהול תעשייתי א' 05 ספטמבר 2018 11 נובמבר 2018
ניהול תעשייתי ב' 13 אוגוסט 2018 11 נובמבר 2018
ניהול תעשייתי ג' 06 אוגוסט 2018 11 נובמבר 2018
עבודה סוציאלית א' 05 ספטמבר 2018 11 נובמבר 2018
עבודה סוציאלית ב' 12 אוגוסט 2018 11 נובמבר 2018
עבודה סוציאלית ג' 05 אוגוסט 2018 11 נובמבר 2018
עבודה סוציאלית (MA) א' + ב' 01 אוגוסט 2018 11 נובמבר 2018
קולנוע - הפקה ותיאוריה (MA) א' + ב' 03 אוקטובר 2018 11 נובמבר 2018
שיווק טכנולוגי א' 16 ספטמבר 2018 11 נובמבר 2018
שיווק טכנולוגי ב' 07 אוגוסט 2018 11 נובמבר 2018
שיווק טכנולוגי ג' 02 אוגוסט 2018 11 נובמבר 2018
שער לאקדמיה א' 15 ספטמבר 2018 11 נובמבר 2018
תקשורת א' 05 ספטמבר 2018 11 נובמבר 2018
תקשורת ב' 08 אוגוסט 2018 11 נובמבר 2018
תקשורת ג' 05 אוגוסט 2018 11 נובמבר 2018
תרבות יצירה והפקה א' 05 ספטמבר 2018 11 נובמבר 2018
תרבות יצירה והפקה ב' 08 אוגוסט 2018 11 נובמבר 2018
תרבות יצירה והפקה ג' 02 אוגוסט 2018 11 נובמבר 2018