פתיחת מסכי ייעוץ - סמסטר א' תש"ף

מחלקה שנה אקדמית תאריך פתיחת רישום קורסים תאריך סיום רישום/ביטול קורסים
אמנויות הקול והמסך א' 08 ספטמבר 2019 10 נובמבר 2019
אמנויות הקול והמסך ב' 25 אוגוסט 2019 10 נובמבר 2019
אמנויות הקול והמסך ג' 21 אוגוסט 2019 10 נובמבר 2019
אמנויות הקול והמסך ד' 18 אוגוסט 2019 10 נובמבר 2019
לימודים רב תחומיים א' 12 ספטמבר 2019 10 נובמבר 2019
לימודים רב תחומיים ב' 05 ספטמבר 2019 10 נובמבר 2019
לימודים רב תחומיים ג' 02 ספטמבר 2019 10 נובמבר 2019
הנדסה שנה א' א' 03 ספטמבר 2019 10 נובמבר 2019
כימיה ומדעי החיים א' 11 ספטמבר 2019 10 נובמבר 2019
כלכלה וחשבונאות א' 25 ספטמבר 2019 10 נובמבר 2019
כלכלה וחשבונאות ב' 15 אוגוסט 2019 10 נובמבר 2019
כלכלה וחשבונאות ג' 12 אוגוסט 2019 10 נובמבר 2019
כלכלה וחשבונאות ד' 12 אוגוסט 2019 10 נובמבר 2019
כלכלה יישומית וניהול א' 25 ספטמבר 2019 10 נובמבר 2019
כלכלה יישומית וניהול ב' 15 אוגוסט 2019 10 נובמבר 2019
כלכלה יישומית וניהול ג' 12 אוגוסט 2019 10 נובמבר 2019
לוגיסטיקה א' 11 ספטמבר 2019 10 נובמבר 2019
לוגיסטיקה ב' 18 אוגוסט 2019 10 נובמבר 2019
לוגיסטיקה ג' 13 אוגוסט 2019 10 נובמבר 2019
מדעי המחשב א' 26 ספטמבר 2019 10 נובמבר 2019
מדעי המחשב ב' 19 אוגוסט 2019 10 נובמבר 2019
מדעי המחשב ג' 14 אוגוסט 2019 10 נובמבר 2019
מנהל ומדיניות ציבורית א' 02 ספטמבר 2019 10 נובמבר 2019
מנהל ומדיניות ציבורית ב' 19 אוגוסט 2019 10 נובמבר 2019
מנהל ומדיניות ציבורית ג' 14 אוגוסט 2019 10 נובמבר 2019
מנהל ומדיניות ציבורית (MA) א' + ב' 08 ספטמבר 2019 10 נובמבר 2019
משפטים א' 03 ספטמבר 2019 10 נובמבר 2019
משפטים ב' 19 אוגוסט 2019 10 נובמבר 2019
משפטים ג' 14 אוגוסט 2019 10 נובמבר 2019
משפטים ד' 12 אוגוסט 2019 10 נובמבר 2019
ניהול המשאב האנושי א' 02 ספטמבר 2019 10 נובמבר 2019
ניהול המשאב האנושי ב' 20 אוגוסט 2019 10 נובמבר 2019
ניהול המשאב האנושי ג' 14 אוגוסט 2019 10 נובמבר 2019
ניהול המשאב האנושי (MA) א' + ב' 13 אוגוסט 2019 10 נובמבר 2019
ניהול תעשייתי א' 11 ספטמבר 2019 10 נובמבר 2019
ניהול תעשייתי ב' 18 אוגוסט 2019 10 נובמבר 2019
ניהול תעשייתי ג' 13 אוגוסט 2019 10 נובמבר 2019
עבודה סוציאלית א' 16 ספטמבר 2019 10 נובמבר 2019
עבודה סוציאלית ב' 12 אוגוסט 2019 10 נובמבר 2019
עבודה סוציאלית ג' 07 אוגוסט 2019 10 נובמבר 2019
עבודה סוציאלית (MA) א' + ב' 07 אוגוסט 2019 10 נובמבר 2019
קולנוע - הפקה ותיאוריה (MA) א' + ב' 12 אוגוסט 2019 10 נובמבר 2019
שיווק טכנולוגי א' 05 ספטמבר 2019 10 נובמבר 2019
שיווק טכנולוגי ב' 18 אוגוסט 2019 10 נובמבר 2019
שיווק טכנולוגי ג' 13 אוגוסט 2019 10 נובמבר 2019
שער לאקדמיה א' 22 אוקטובר 2019 10 נובמבר 2019
תקשורת א' 18 ספטמבר 2019 10 נובמבר 2019
תקשורת ב' 12 ספטמבר 2019 10 נובמבר 2019
תקשורת ג' 10 ספטמבר 2019 10 נובמבר 2019
תרבות יצירה והפקה א' 04 ספטמבר 2019 10 נובמבר 2019
תרבות יצירה והפקה ב' 19 אוגוסט 2019 10 נובמבר 2019
תרבות יצירה והפקה ג' 14 אוגוסט 2019 10 נובמבר 2019