הינך נמצא כאן

וועדת משמעת

תקנון משמעת       نظام تأديب الطّلّاب
מעודכן לתאריך 10.2017

2017

  החלטות ועדת משמעת - 21.12.17 החלטות ועדת משמעת - 11.12.17
החלטות ועדת משמעת - 27.10.17 החלטות ועדת משמעת - 18.09.17 החלטות ועדת משמעת - 13.08.17
החלטות ועדת משמעת - 30.07.17 החלטות ועדת משמעת - 23.07.17 החלטות ועדת משמעת - 09.07.17
החלטות ועדת משמעת - 29.06.17 החלטות ועדת משמעת - 13.06.17 החלטות ועדת משמעת - 06.06.17
החלטות ועדת משמעת - 09.05.17 החלטות ועדת משמעת - 25.04.17 גילוי דעת וועדת משמעת- 25/04/2017
החלטות ועדת משמעת - 28.03.17 החלטות ועדת משמעת - 27.03.17 החלטות ועדת משמעת - 01.03.17
החלטות ועדת משמעת - 28.02.17 החלטות ועדת משמעת - 21.02.17 החלטות ועדת משמעת - 07.02.17
החלטות ועדת משמעת - 16.01.17 החלטות ועדת משמעת - 12.01.17 החלטות ועדת משמעת - 05.01.17

2016

גילוי דעת בנושא עבירות משמעת והשלכותיהן על סטודנטים למשפטים - 11.2016
החלטות ועדת משמעת - 19.12.16 החלטות ועדת משמעת - 21.11.16 החלטות ועדת משמעת - 24.08.16
החלטות ועדת משמעת - 22.08.16 החלטות ועדת משמעת - 09.08.16 החלטות ועדת משמעת - 26.07.16
החלטות ועדת משמעת - 19.07.16 החלטות ועדת משמעת - 10.07.16 החלטות ועדת משמעת - 28.06.16
החלטות ועדת משמעת - 06.06.16 החלטות ועדת משמעת - 23.05.16 החלטות ועדת משמעת - 05.05.16
החלטות ועדת משמעת - 28.03.16 החלטות ועדת משמעת - 06.03.16 החלטות ועדת משמעת - 29.02.16
החלטות ועדת משמעת - 17.02.16 החלטות ועדת משמעת - 09.02.16 החלטות ועדת משמעת - 31.01.16

2015

    החלטות ועדת משמעת - 28.12.15
החלטות ועדת משמעת - 03.12.15 החלטות ועדת משמעת - 26.10.15 החלטות ועדת משמעת - 12.10.15
החלטות ועדת משמעת - 23.08.15 החלטות ועדת משמעת - 12.08.15 החלטות ועדת משמעת - 27.07.15
החלטות ועדת משמעת - 20.07.15 החלטות ועדת משמעת - 19.07.15 החלטות ועדת משמעת - 09.07.15
החלטות ועדת משמעת - 18.06.15 החלטות ועדת משמעת - 04.06.15 החלטות ועדת משמעת - 21.05.15
החלטות ועדת משמעת - 26.04.15 החלטות ועדת משמעת - 26.03.15 החלטות ועדת משמעת - 15.03.15
החלטות ועדת משמעת - 24.02.15 החלטות ועדת משמעת - 08.02.15 החלטות ועדת משמעת - 11.01.15