וועדת משמעת

תקנון משמעת       نظام تأديب الطّلّاب
מעודכן לתאריך 10.2017

2019

החלטות ועדת משמעת - 07/11/19    
החלטות ועדת משמעת - 19/08/19 החלטות ועדת משמעת - 18/09/19 החלטות ועדת משמעת - 06/10/19
החלטות ועדת משמעת - 14/07/19 החלטות ועדת משמעת - 25/07/19 החלטות ועדת משמעת - 07/08/19
החלטות ועדת משמעת - 20/06/19 החלטות ועדת משמעת - 30/06/19 החלטות ועדת משמעת - 10/07/19
החלטות ועדת משמעת - 11/04/19 החלטות ועדת משמעת - 12/05/19 החלטות ועדת משמעת - 26/05/19
החלטות ועדת משמעת - 25/02/19 החלטות ועדת משמעת - 28/02/19 החלטות ועדת משמעת - 25/03/19
החלטות ועדת משמעת - 21/01/19 החלטות ועדת משמעת - 30/01/19 החלטות ועדת משמעת - 10/02/19

2018

החלטות ועדת משמעת - 17/12/18 החלטות ועדת משמעת - 19/11/18 החלטות ועדת משמעת - 22/10/18
החלטות ועדת משמעת - 05/09/18 החלטות ועדת משמעת - 15/08/18 החלטות ועדת משמעת - 08/08/18
החלטות ועדת משמעת - 29/07/18 החלטות ועדת משמעת - 19107/18 החלטות ועדת משמעת - 11/07/18
החלטות ועדת משמעת - 01/07/18 החלטות ועדת משמעת - 21/06/18 החלטות ועדת משמעת - 17/05/18
החלטות ועדת משמעת - 24/04/18 החלטות ועדת משמעת - 25/03/18 החלטות ועדת משמעת - 20/03/18
החלטות ועדת משמעת - 05/03/18 החלטות ועדת משמעת - 20/02/18 החלטות ועדת משמעת - 13/02/18
החלטות ועדת משמעת - 04/02/18 החלטות ועדת משמעת - 17/01/18 החלטות ועדת משמעת - 15/01/18

2017

  החלטות ועדת משמעת - 21.12.17 החלטות ועדת משמעת - 11.12.17
החלטות ועדת משמעת - 27.10.17 החלטות ועדת משמעת - 18.09.17 החלטות ועדת משמעת - 13.08.17
החלטות ועדת משמעת - 30.07.17 החלטות ועדת משמעת - 23.07.17 החלטות ועדת משמעת - 09.07.17
החלטות ועדת משמעת - 29.06.17 החלטות ועדת משמעת - 13.06.17 החלטות ועדת משמעת - 06.06.17
החלטות ועדת משמעת - 09.05.17 החלטות ועדת משמעת - 25.04.17 גילוי דעת וועדת משמעת- 25/04/2017
החלטות ועדת משמעת - 28.03.17 החלטות ועדת משמעת - 27.03.17 החלטות ועדת משמעת - 01.03.17
החלטות ועדת משמעת - 28.02.17 החלטות ועדת משמעת - 21.02.17 החלטות ועדת משמעת - 07.02.17
החלטות ועדת משמעת - 16.01.17 החלטות ועדת משמעת - 12.01.17 החלטות ועדת משמעת - 05.01.17

2016

גילוי דעת בנושא עבירות משמעת והשלכותיהן על סטודנטים למשפטים - 11.2016
החלטות ועדת משמעת - 19.12.16 החלטות ועדת משמעת - 21.11.16 החלטות ועדת משמעת - 24.08.16
החלטות ועדת משמעת - 22.08.16 החלטות ועדת משמעת - 09.08.16 החלטות ועדת משמעת - 26.07.16
החלטות ועדת משמעת - 19.07.16 החלטות ועדת משמעת - 10.07.16 החלטות ועדת משמעת - 28.06.16
החלטות ועדת משמעת - 06.06.16 החלטות ועדת משמעת - 23.05.16 החלטות ועדת משמעת - 05.05.16
החלטות ועדת משמעת - 28.03.16 החלטות ועדת משמעת - 06.03.16 החלטות ועדת משמעת - 29.02.16
החלטות ועדת משמעת - 17.02.16 החלטות ועדת משמעת - 09.02.16 החלטות ועדת משמעת - 31.01.16

2015

    החלטות ועדת משמעת - 28.12.15
החלטות ועדת משמעת - 03.12.15 החלטות ועדת משמעת - 26.10.15 החלטות ועדת משמעת - 12.10.15
החלטות ועדת משמעת - 23.08.15 החלטות ועדת משמעת - 12.08.15 החלטות ועדת משמעת - 27.07.15
החלטות ועדת משמעת - 20.07.15 החלטות ועדת משמעת - 19.07.15 החלטות ועדת משמעת - 09.07.15
החלטות ועדת משמעת - 18.06.15 החלטות ועדת משמעת - 04.06.15 החלטות ועדת משמעת - 21.05.15
החלטות ועדת משמעת - 26.04.15 החלטות ועדת משמעת - 26.03.15 החלטות ועדת משמעת - 15.03.15
החלטות ועדת משמעת - 24.02.15 החלטות ועדת משמעת - 08.02.15 החלטות ועדת משמעת - 11.01.15