סגל מינהלי

ד"ר תמי רזי, ראשת היחידה לקידום ההוראה והלמידה

תמר ביטון, רכזת היחידה

טל. 077-9802687

דוא"ל מחלקתי: tqu@sapir.ac.il

היחידה לקידום ההוראה והלמידה

ההוראה והמחקר הם לבו הפועם של כל מוסד אקדמי. הם שלובים זה בזה ומזינים זה את זה. זוהי התפישה הניצבת בבסיס הקיום והפעילות של היחידה לקידום ההוראה במכללה האקדמית ספיר. היחידה פועלת לפיכך במגוון דרכים לעידוד ולטיפוח של ההוראה והמחקר במכללה, אם באמצעות קיומם של ימי עיון, סדנאות והשתלמויות לסגל ההוראה בתחומי ההוראה והמחקר, אם באמצעות סיוע וליווי פרטני למרצים, אם באמצעות פיתוח של שיטות הוראה ודרכי הוראה חדשות.  
היחידה לקידום ההוראה כפופה למשנה לנשיא המכללה ולצדה פועלת ועדת היגוי. ראשת היחידה משתתפת כמשקיפה במועצה האקדמית העליונה, בוועדה המרכזת, בוועדת ההוראה המכללתית ובוועדה לגמול הצטיינות. היחידה פועלת ליצירתו של פורום כלל מכללתי של מרצים ומתרגלים לדיון בסוגיות הקשורות בהוראה ופועלת בשיתוף עם אגודת הסטודנטים באמצעות מועצת הנציגים המחלקתיים וקשר שוטף עם האחראית על מדור אקדמיה באגודה. כמו כן היחידה לקידום ההוראה חברה בפורום הארצי של מרכזי ההוראה של המוסדות להשכלה גבוהה ומשתתפת באופן פעיל במפגשים, בימי העיון ובפעילות המקצועית השוטפת של הפורום.
היחידה אחראית על שלושה תחומים מרכזיים: הערכת הוראה; קידום הוראה ומחקר; פיתוח והטמעה של שיטות הוראה חדשות. בתחום הערכת ההוראה אחראית היחידה לקידום ההוראה על משובי ההוראה המועברים מדי סמסטר במכללה, על ניתוח התוצאות של משובי ההוראה ועל פרסום שמות המרצים והמתרגלים המצטיינים. בתחום קידום ההוראה והמחקר מקיימת היחידה ימי אוריינטציה למרצים ולמתרגלים חדשים, יוזמת ומעבירה מגוון של סדנאות בתחומים של שיפור מיומנויות ההוראה והמחקר ומסייעת בבניה של מערך ליווי פרטני למרצים הזקוקים לסיוע מיוחד בתחומי ההוראה. בתחום של פיתוח והטמעה של שיטות הוראה חדשות, היחידה לקידום ההוראה מקדמת שילוב של הוראה מקוונת ושילובן של טכנולוגיות הוראה מגוונות בקורסים השונים.

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
1 + 7 =