מומחה בהוראה מתקנת

120 שעות אקדמיות

המרכז ללימודי חוץ והמשך