סוג ההסמכה

מומחה בהוראה מתקנת

היקף שעות לימוד

120 שעות אקדמיות

מיקום הלימודים

המרכז ללימודי חוץ והמשך
קרן סער
קרן סער
רכזת פדגוגית

מומחית ללקויות למידה והערכת תפקודי קשב. MA אבחון וטיפול בלקויות למידה, עובדת במרכז לשירות פסיכולוגי שער הנגב, ביחידת האבחון והטיפול ב-ADHD .
מרצה ומעבירה סדנאות בתחום אסטרטגיות וכישורי למידה.

מערכת החינוך כיום משלבת בתוכה, כבר מגיל הגן, ילדים בעלי יכולות לימודיות שונות וביניהם ילדים בעלי לקויות למידה וקשיי קשב.
הגישה החינוכית מכירה בשונות בין התלמידים ומאמינה שבית הספר יוכל להיענות לצורכיהם של כל התלמידים.
תפקיד המורה למצוא דרך ללמד את תלמידיו תוך אפשרות לכל תלמיד למצות את יכולותיו מחד ומאידך יש לצמצם את הפערים בתוך הכיתה.
הוראה מתקנת מכוונת לצורכי התלמיד שאינו מצליח לתפקד בהתאם למצופה ממנו בכיתתו וזאת על פי רמתו השכלית והרגשית או התקשורתית ואיננו עומד בנורמת ההישגים הנדרשים בכיתתו, עקב קשיו הנוכחיים.
מטרת תכנית הוראה מתקנת היא להעמיק את הידע בתחום לקויות למידה, קריאה כתיבה וחשבון, לתת כלים ואסטרטגיות בידי המורים והגננות המותאמים לשונות התלמידים ולהוראה דיפרנציאלית.
אחד הכלים המרכזיים בתוכנית הוראה מתקנת הוא המשחק הדידקטי שהינו כלי העונה על צרכים חינוכיים תוך המחשה דידקטית חוויתית. המשחק מסייע למורה מצד אחד ולתלמיד מצד שני בשלבי הלמידה השונים בהקנייה, התרגול והביסוס.
המשחק תורם למוטיבציה בלמידה, תורם לבניית ביטחון עצמי יעיל משום שהוא מזמן למידה טבעית, מטרות הלמידה מושגות בצורה עקיפה ומאפשרות לתלמיד המתקשה לצבור חוויות של הצלחה.

 • מורים ועובדי הוראה מוסמכים, גננות, אנשי חינוך, מדריכים חינוכיים, עובדים סוציאליים, פסיכולוגים ועוד. אשר עובדים או מתכננים לעבוד עם לומדים בעלי ליקויי למידה ובעלי מוטיבציה רבה לקידום התלמידים על בסיס ידע מקצועי רחב.
 • למעוניינים להרחיב ידיעותיהם ולקבל הסמכה בתחום.
 • בעלי אוריינטציה לעבודה עם ילדים/נוער.
 • סטודנטים במחלקה ללימודים רב-תחומיים יוכלו לצבור 4 נק"ז במסגרת תכנית יהלום ספיר

מסלול בוקר

יום לימודים: א'
תאריך פתיחה: 15/11/20
תאריך סיום:  18/04/21
בין השעות 09:30 - 15:15

מסלול ערב

יום לימודים: א'
תאריך פתיחה: 15/11/20
תאריך סיום: 04/07/21
בין השעות 16:30 - 19:45

היקף תכנית הלימודים

התכנית כוללת 120 שעות אקדמיות, בהן הלומדים עוברים הכשרה בשלושה קורסים בתחומים מרכזיים על פי הפירוט להלן:

 • קורס מאפיינים של לקויות למידה  30 שעות 
 • קורס הוראה מתקנת בקריאה ובכתיבה - 60 שעות 
 • קורס הוראה מתקנת בחשבון - 30 שעות 

דגשים פדגוגיים וחובות לכל הקורסים

 • נוכחות של 85%
 • הגשת מטלות / מבחנים / פרויקטים בהתאם לקורס הנלמד וקבלת ציון עובר

קורס מאפיינים של לקויות למידה

הצגת הגישות השונות הדנות במאפיינים של לקויות הלמידה, תוך התייחסות להיבטים לימודיים, חברתיים, רגשיים והתנהגותיים. הקורס דן בסוגיית השילוב של לומדים עם לקויות למידה במערכות חינוכיות כמו גם בחינה של דרכי התמודדות המשפחה עם ילד ובוגר בעלי לקויי למידה.
הרחבת הידע התיאורטי והידע המקצועי שישמש בסיס לזיהוי והבנת הלקויות בקשת התחומים התפתחותי, חושי, מוטורי, שפתי, קריאה, כתיב וכתיבה, ומתוך כך להבין באופן מקצועי את הקשיים בפניהם ניצב הלומד בעל לקות למידה ובמטרה לבניית תכנית עבודה מסייעת בהתמודדות האישית, המשפחתית והחברתית.

מטרות הקורס

 • רכישת ידע עיוני ועדכני בנושא לקויות הלמידה השונות
 • אבחנה בין סוגים שונים של לקויות, מאפיינים ודרכי הטיפול
 • הכרת השפעת לקויות הלמידה על תפקודי הלמידה
 • איתור הלומדים הזקוקים לעזרה/ לאבחון
 • רכישת כלים אופרטיביים ודרכי הוראה חלופיות ליישום המלצות אבחוניות

נושאי הקורס

 • לקויות למידה במעגלי החיים
 • מאפיינים של סוגי הלקויות ודרכי איתורן
 • מודל נוירו - התפתחותי של לקות הלמידה
 • הפרעות קשב וריכוז ודרכים להתמודדות
 • תפקודי הזיכרון ואפיוניו אצל לקויי למידה

קורס הוראה מתקנת בקריאה ובכתיבה

ידוע כי רכישת קריאה וכתיבה מבוססות על כישורי שפה ובעיקר על מיומנויות פונולוגיות, כאמצעי לשליטה בפענוח. קיים מגוון רחב של מיומנויות שפה חשובות אף הן לפיתוח מיומנויות קריאה והבנת הנקרא. שדה המחקר בשנים האחרונות מתייחס לחסכים פונולוגיים כגורמי סיכון ברכישת יסודות הפענוח בקריאה, וליכולות סמנטיות ודקדוקיות – תחביריות ולקשיים בהבנת הנקרא. הלמידה תשלב למידה עיונית בצד תרגול יישומי של הנלמד.

תנאי קדם

קורס מאפיינים של לקויות למידה

מטרות הקורס

 • פיתוח הבחנה בין יכולות הקריאה וההבנה המבוססות על תכלול שבין קידוד פונולוגי, משמעות המילים, מבנה תחבירי, שפה ודקדוק
 • הכרת המודל האינטראקטיבי - להבין כיצד קורא חלש באחד ממרכיבי תהליך הקריאה, מאזן את יכולת הבנת הנקרא שלו בעזרת העובדה שהינו חזק במרכיב אחר של הקריאה
 • הקניית כלים לתכלול הקשיים השונים בקריאה וכתיבה ובהתייחס לנקודות החוזקה
 • זיהוי "גורמי סיכון" ו"גורמים מגינים"
 • בחינת תפקידו המשמעותי של המורה/בעל הידע/המומחה בחיזוק "הגורמים המגינים" לשיפור הקריאה והכתיבה

נושאי הקורס

 • התהליך התפיסתי בפענוח מילה כתובה על פי מודלים תיאורטיים
 • ההיבט התחבירי וההיבט הסמנטי של השפה
 • מורכבות תהליך הקריאה וההבדל בין קוראים ביכולת עיבוד המידע
 • הגישות שונות להקניית קריאה
 • אסטרטגיות לבניית תהליכי התערבות לשיפור הלמידה
 • שלבים בהתפתחות הכתיבה
 • טיפול בלקויות כתיבה
 • שימוש בהקלדה כדרך עוקפת ללקות כתיבה

קורס להוראה מתקנת בחשבון

סוגיית ההוראה בחשבון מקבלת חשיבות הולכת וגדלה בשנים האחרונות יחד עם המודעות לצורך באסטרטגיות למידה בתחום חשוב זה. פיתוח אסטרטגיות למידה בחשבון הוא תחום דעת מקצועי הדורש הכשרה מעמיקה ואינטנסיבית שתאפשר עבודה עם לומדים באופן מקצועי ואחראי. הלמידה תשלב למידה עיונית בצד תרגול יישומי של הנלמד.

תנאי קדם

קורס מאפיינים של לקויות למידה

מטרות הקורס

 • הכרות עם תהליכים תקינים מול תהליכים בלתי תקינים ברכישת נושאים מרכזיים במספרים השלמים
 • רכישת כלים לייעול דרכי הוראה עם לומדים המתקשים בחשבון

נושאי הלימוד

 • פרופיל הלומד המתקשה בחשבון - קשיים אופייניים הערכה וטיפול
 • שלושת מרכיבי הידע המתמטי - פישביין
 • תת קבוצות של מתקשים בחשבון - גריי
 • התאמת דרכי הוראה לקבוצות השונות - כרטיסי ניווט
 • הדגמת דרכי ההוראה במבנה העשורי
 • התערבות מול קושי בפתרון שאלות מילוליות
 • שיקולים נדרשים בהכנת תוכנית אישית
   
קרן סער

קרן סער

 • רכזת פדגוגית
מירי בר-חי

מירי בר-חי

 • מורה

ליאת הינדי גל

 • מורה
אסנת כהן

אסנת כהן

 • מורה
תמר צוקרמן סרי

תמר צוקרמן סרי

 • מורה

 מרכז מידע, ייעוץ והרשמה

077-9802802 שלוחה 3

  מזכירות כללית

077-9802353

  רכזת הקורס

גב' ספיר אפרים
sapire@sapir.ac.il

  בכל שאלה ניתן לפנות אלינו

infost@sapir.ac.il

לקבלת שיחת ייעוץ

השאירו פרטים ויועצי הלימודים שלנו יחזרו אליכם