אנו מזמינים אתכם לקבל תמיכה, לחלוק מניסיונכם ולפתח כלים מקצועיים המבוססים על הידע המעשי שנמצא אצל כל אחד ואחת מאיתנו. הקהילות מונחות ומנוהלות על-ידי רכזות השתלבות ומטפחות את הרכז/ת כמוביל/ת ידע ומנהיג/ה בתפקיד זה.

*הקהילות מזכות בגמול השתלמות של 60 ש"ש

קהילת המובילים
בהנחיית:

תאריך פתיחה: 13/09/2021
תאריך סיום: יולי 2022

מחוז צפון
בהנחיית:

מחוז צפון
בהנחיית:

מחוז תל אביב
בהנחיית:

תאריך פתיחה: 18/10/2021
תאריך סיום: יולי 2022

מחוז מרכז
בהנחיית: