תכנית המדרשה ללימודים בפסיכולוגיה חינוכית  של שפ"י בשיתוף מכללת האקדמית ספיר, היא תכנית המיועדת לפיתוח מקצועי והכשרה של פסיכולוגים חינוכיים העובדים בשפ"חים.

החל משנת תשע"ט תכנית המדרשה של שפ"י במשרד החינוך ללימודים מתקדמים בפסיכולוגיה חינוכית  פועלת במרכז ללימודי חוץ והמשך במכללה האקדמית ספיר.

מכללת ספיר מקדמת בברכה את שיתוף הפעולה ורואה בכך עוד צעד בהגשמת חזון המכללה להצמחה והעצמת סגלים מקצועיים בדרום למען החינוך והקהילה.

אנו מזמנים אתכם לקחת חלק בתכניות הלימוד והקורסים שפותחו על ידי צוותי שפ"י: חברי הפורומים וצוותי ההיגוי של תכניות מרכזיות בהכשרת הפסיכולוג החינוכי במשרד החינוך וע"י גורמים נוספים עימם אנו פועלים בשותפות.

מכללת ספיר תפעל יחד עם המדרשה להגשמת המטרה המרכזית שהוגדרה בשפ"י במשרד החינוך: פיתוח וקידום הפסיכולוגיה החינוכית והפסיכולוגים החינוכיים תוך הבטחת סטנדרט גבוה של הכשרה מתמשכת.

להלן רשימת הקורסים המתוכננים לשנת הלימודים תשפ"ב

קורסי חובה

לקויות למידה ב'

קורס קיץ מרוכז פרונטלי במכללה האקדמית ספיר | מרצה: לורן זוארץ אדרי
היקף: 44 ש' - 615 ₪

הקורסים מיועדים אך ורק לפסיכולוגים העובדים בשפ"ח במחוז דרום ופסיכולוגים ממחוזות אחרים המתגוררים במרחק העולה על 80 ק"מ משלוחת המדרשה במחוז אליו הם שייכים. מי שלא יעמוד בתנאים אלו הרשמתו תבוטל באופן אוטומטי.

קורסי בחירה

CBT  למתקדמים: טיפול בהפרעות חרדה
קורס קיץ מקוון | מרצה: עופר כהן
היקף: 56 ש' - 980 ₪

ההרשמה לקורס נסגרה

בשאלות בנושאים אדמיניסטרטיביים

 • ליאת כרמלי - ראש היח' לפיתוח מקצועי לעובדי הוראה, המכללה האקדמית ספיר
  077-9802342 | liatcar@gmail.com
 • לנה בר - רכזת קורסים וסטודנטים, המכללה האקדמית ספיר
  elenab@sapir.ac.il
 • מרכז מידע - המרכז ללימודי חוץ, המכללה האקדמית ספיר
  077-9802802 שלוחה 3 | Infost@sapir.ac.il

בשאלות מקצועיות

הנחיות לרישום הטופס

שלב 1

מילוי והחתמת מנהל שפ"ח על טופס הרשמה - אישור מנהל שפ"ח (חובה עבור המשך התהליך).

שלב 2

 • למלא את פרטייך האישיים כנדרש.
 • לסמן את בחירתך – מסלול "המדרשה לפסיכולוגים חינוכיים" , סמן את הקורס/ים המוקש/ים.
 • העלאת טופס הרשמה- אישור מנהל שפ"ח כקובץ מצורף – חובה!!
 • הסדרת תשלום עבור דמי רישום בסך 150 ₪ (לאחר קבלתך לקורס יהיה עליך להשלים את יתרת הסכום לפי עלות הקורס אליו נרשמת)

דמי רישום ותשלום עבור הקורס

ההרשמה הראשונה ותשלום דמי הרישום אינם בבחינת מתן אישור סופי לקבלה לקורס.
אישור סופי לקבלה לקורס יישלח אליכם במייל בסמוך לסיום תקופת הרישום.

לאחר תשלום דמי הרישום על סך 150 ₪ יש להשלים את יתרת התשלום לפי עלות הקורס אליו נרשמת.
פרטים ליצירת קשר עם מדור שכר לימוד:
sl@sapir.ac.il

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרכזת הקורסים ספיר אפריים בכתובת המייל sapire@sapir.ac.il

במקרה של ביטול הרשמה ע"י הלומד

עד שבועיים לפני מועד פתיחת הקורס ניתן לקבל החזר תשלום בקיזוז 150 ₪ דמי הרשמה.
לאחר מועד זה ביטול ההרשמה לקורס יחויב בעלות מלאה של הקורס.