הכשרת מנחי קבוצות

מועד הקורס הבא יפורסם בהמשך

מר דודי נתן
רכז אקדמי ומנחה
צורית שטרן מנחה
צורית שטרן
מנחה

התוכנית להכשרת מנחי קבוצות של מכללת ספיר מקנה למשתתפיה את הידע הנדרש בהבנה של תהליכים במגוון רחב של קבוצות במישור התיאורטי וההתנסותי יחד. שני אלה מאפשרים לסטודנטים להשתתף בחוויית למידה תהליכית, מיוחדת ומפרה.  בכל קבוצה אנושית נוצרים יחסים בינאישיים שונים, ביניהם יחסי קירבה, תחרותיות, תפיסת מקום ועוד. התוכנית להכשרת מנחי-קבוצות מאפשרת למשתתפיה להבין תהליכים אלה בעזרת משימות התבוננות ורפלקציה המבוססים על השתתפות פעילה. בשנה הראשונה הסטודנטים מקבלים את הבסיס התיאורטי בהנחית קבוצות ומתנסים כמשתתפים. ובשנה השנייה הסטודנטים לומדים ומפתחים מיומנויות הנחיה, מתנסים בהנחיה במסגרת קבוצת העמיתים ובהתנסות בהנחיה מחוץ לקבוצה ("סטאז'").

תוכנית הלימודים היא אחת ממספר מצומצם של תוכניות דו-שנתיות בישראל המזכה את הסטודנטים בהכרה כמנחה קבוצות.

  • אם מעניין אותך להיות בציר מרכזי להנעה, שינוי וצמיחה
  • אם מעניין אותך שילוב בין חשיבה מערכתית וחשיבה תהליכית
  • אם חשוב לך ההיבט הערכי, הרואה בשילוב בין הפן האנושי וחברתי, אבן בוחן לכל עשייה
  • אם יש לך נכונות להיות חלק מקהילה מקצועית דרומית, המחוברת היטב לאתגרי הנגב והדרום ולקהילת מנחים, שתוביל את האזור קדימה
  • מכללת ספיר תכשיר אותך בהצלחה רבה, על בסיס ניסיון מצטבר של למעלה מעשור בהכשרת מנחי קבוצות מקצועיים, אשר הצליחו להשתלב בהנחיה במגוון מסגרות

אורך מסלול הכשרה זה הינו שנתיים:

בשנה הראשונה אנו שמים דגש נרחב על חווית ההשתתפות בקבוצה ועל הלמידה מחויה זו. בנוסף בשנה זו מפתחים הסטודנטיות והסטודנטים מיומנויות הכרחיות למנחה קבוצה ואף מתנסים בהנחיה בתוך הקבוצה.

210  שעות אקדמיות, 30 מפגשים
יום לימוד בשבוע: יום ב'
שעות לימוד: 14.00 - 20.00
מועד פתיחה: 5.2.2024
מועד סיום משוער: 14.10.2024

בשנה השנייה מושם דגש רחב מאד על התנסות בהנחיה בקבוצה ועל הנחית סטאז' מחוץ לקבוצה. בנוסף, התהליך הבין-אישי שהתפתח בשנה א' ימשיך להוות בסיס לתהליכי התפתחות אישיים משמעותיים שהכרחיים לעבודה כמנחה קבוצות.

210  שעות אקדמיות, 30 מפגשים + 30 שעות סטאז'
יום לימוד בשבוע: יום ב'
שעות לימוד: 14.00 - 20.00
מועד פתיחה: 31.1.24
מועד סיום משוער: 4.9.2024

הקורס יתקיים במתנ"ס המועצה האזורית רמת-נגב.

לאחר השלמת הלימודים וביצוע הנחית הסטאז' הלומדים יהיו זכאים לתעודת מנחה קבוצות בהקף של 450 שעות.

הקורס מוכר לגמול השתלמות לעובדי הוראה (מותנה בהגשת גמול אישי בלבד).

 מרכז מידע, ייעוץ והרשמה

6606* | 077-9802802 | info@sapir.ac.il

  מזכירות כללית

077-9802343

  רכזת הקורס

שקד כהני
shakedk@sapir.ac.il

  בכל שאלה ניתן לפנות אלינו

infost@sapir.ac.il