קהילות למידה מקצועיות האגף למחוננים ומצטיינים

קהילת מורי אמירים

תאריך פתיחה: סוף ינואר 24'
תאריך סגירה: סוף יולי 24'
פרטי המנחות: איריס אזולאי 050-7962495, irisaz06@gmail.com
אווה בן אליהו 052-6786700, evaben.natura@gmail.com

קהילת מורי ההומניסטיקה של האגף למחוננים

תאריך פתיחה: סוף ינואר 24'
תאריך סגירה: סוף יולי 24'​​​​​​​
פרטי מנחים: ד"ר עופר קרן -050-8744777, ok44777@gmail.com
​​​​​​​ירון אלון - 052-6272682

קהילת מורי מדעים של האגף למחוננים ומצטיינים

תאריך פתיחה: סוף ינואר 24'
תאריך סגירה: סוף יולי 24'
פרטי המנחה: ד"ר עידו שמיר - 052-2467777, idoshamir@gmail.com

 

קהילת רכזים חברתיים של האגף למחוננים

תאריך פתיחה: סוף ינואר 24'
תאריך סגירה: סוף יולי 24'
פרטי המנחים: תו זמיר רובין - 052-4838989, tavzam@gmail.com
יפעת אביגד - 050-3223012