קהילות למידה מקצועיות האגף למחוננים ומצטיינים

קהילת מורי אמירים - מצטיינים א'

תאריך פתיחה: 29/10/2023
תאריך סגירה: 07/07/2024
יום בשבוע: יום א'

פרטי המנחה:
איריס אזולאי

קהילת מורי אמירים - מצטיינים ב'

תאריך פתיחה: 29/10/2023
תאריך סגירה: 07/07/2024
יום בשבוע: א'

פרטי המנחה:
איריס אזולאי

קהילת מורי ההומניסטיקה של האגף למחוננים

תאריך פתיחה: 29/10/2023
תאריך סגירה: 07/07/2024
יום בשבוע: א'

פרטי מנחה:
ד"ר עופר קרן -050-8744777
ok44777@gmail.com

קהילת מורי מדעים של האגף למחוננים ומצטיינים

תאריך פתיחה: 29/10/2023
תאריך סגירה: 07/07/2024
יום בשבוע: א'

פרטי המנחה:
ד"ר עידו שמיר - 052-2467777
idoshamir@gmail.com

 

 קהילה רב תרבותית למורי אמנויות למחוננים ומצטיינים

תאריך פתיחה: 29/10/2023
תאריך סגירה: 07/07/2024
יום בשבוע: א'ע

פרטי המנחים:
תו זמיר רובין - 052-4838989
tavzam@gmail.com
לביב בדארנה - 052-7727271
labib.music@hmail.com