בשיתוף מכון התקנים הישראלימכון התקנים הישראלי

הקורס מוכר כ-7 ימי כשירות לממונה בטיחות מטעם המפקח על העבודה

תיאור הקורס ומטרותיו

מערכת איכות מוסדרת ומאושרת נדרשת היום לבקרת איכות מוצר מכל ארגון השואף למצוינות ושיפור מתמיד. קיום מערכת איכות מחייב הכשרת בעלי מקצוע ברמה מתאימה. קורס זה מהווה אמצעי חיוני בהכשרת מבקרי איכות ובקיום מערך ביקורת מול- ספקים בייצור והבטחת איכות המוצר עפ"י דרישות הלקוח.
בקרת איכות הינו חיוני בכל תהליך תפעולי – רכש, ייצור, שירות, אחזקה, לוגיסטיקה. בקרת האיכות עוסקת בתכנון ובבקרה של איכות תהליכי העבודה התפעוליים בארגון ואיכות המוצר לאורך כל שלבי הייצור והאספקה.
הקורס מוכר כ- 7 ימי כשירות לממונה בטיחות מטעם המפקח על העבודה.

מטרות

 1. הכרת מושגים, שיטות וכלים בבקרת האיכות.
 2. הבנה כיצד מייעלת בקרת האיכות את התהליכים התפעוליים בארגון.

קהל יעד

מבקרי איכות בפועל ,לעובדים האחראים על בקרת איכות בייצור ולמתעתדים לעסוק בתחום.
הקורס מתאים לכל בעל תפקיד בארגון. הקורס חיוני למנהלי תפעול, מנהלי מוצר, מנהלי תהליך, מנהלי פרויקטים, מנהלי איכות ובעלי תפקיד בקרת איכות.

מקום הלימודים

המכללה האקדמית ספיר

מתכונת לימודים

היקף שעות לימוד: 50 שעות, 10 מפגשים חד שבועיים.
ימי לימוד ושעות: יום ד' 16:30-20:30

מחזור תש"ף
תאריך פתיחה: 04/03/2020 (קישור לתהליך הרשמה)
תאריך סיום משוער: 03/06/2020

נושאי הלימוד

 • מושגים ועקרונות בקרת איכות.
 • גישה תהליכית בניהול איכות.
 • איכות לאורך שלבי מחזור החיים של המוצר.
 • איכות התהליכים התפעוליים.
 • תוכנית ושיטות לבקרת איכות.
 • בקרת איכות של תשומות התהליך .
 • תהליך הרכש ובקרת איכות הרכש.
 • מדדי איכות של מוצר, שירות ותהליך.
 • עקרונות הדגימה ובקרת איכות סטטיסטית.
 • מבדקי איכות, מבדקי תהליך ומבדקי מוצר.
 • עלות האיכות, שיפור איכות.

יתכנו שינויים קלים במתכונת הלימודים, נושאי הלימוד וסגל ההוראה

אנשי קשר

מר עמיר רייז - רכז אקדמי

מרכז מידע, ייעוץ והרשמה 
077-9802802 שלוחה 3
infost@sapir.ac.il
מזכירות כללית
077-9802353
רכזת הקורס
הגב' רומינה יצקייר- הוכברג
rominay@sapir.ac.il
פקס
077-980234