קהילות מקצועיות לומדות - קמל"ד

קהילה מקצועית לומדת היא קבוצה של אנשי מקצוע הבוחנים באופן משותף את הידע והפרקטיקות שלהם ודנים בהם במטרה להשתפר מבחינה מקצועית.

מורים בקהילה מקצועית לומדת נפגשים בקביעות, חוקרים את הקשר בין הפרקטיקה לבין תוצרי הלמידה של תלמידיהם, מנתחים את תהליכי ההוראה והלמידה, מסיקים מסקנות ומבצעים שינויים במטרה לשפר את ההוראה שלהם ואת הלמידה של תלמידיהם.

היחידה לפיתוח מקצועי לעו"ה קיבלה על עצמה להוות גוף אקדמי מוביל לפיתוח והקמת רשת קהילות למידה מקצועיות בתחומי אמנויות: מחול, מוסיקה, תאטרון, אמנות חזותית ותאטרון . לצד זאת, אנו נפתח השנה קהילה נוספת ייחודית אינטרדיסציפלינרית שתשלב את תחומי המדע, הטכנולוגיה עיצוב ואמנות.