מדרשה ללימודים בפסיכולוגיה חינוכית

תכנית המדרשה ללימודים בפסיכולוגיה חינוכית  של שפ"י בשיתוף מכללת האקדמית ספיר, היא תכנית המיועדת לפיתוח מקצועי והכשרה של פסיכולוגים חינוכיים העובדים בשפ"חים.

החל משנת תשע"ט תכנית המדרשה של שפ"י במשרד החינוך ללימודים מתקדמים בפסיכולוגיה חינוכית  פועלת במרכז ללימודי חוץ והמשך במכללה האקדמית ספיר.
מכללת ספיר מקדמת בברכה את שיתוף הפעולה ורואה בכך עוד צעד בהגשמת חזון המכללה להצמחה והעצמת סגלים מקצועיים בדרום למען החינוך והקהילה.
אנו מזמנים אתכם  לקחת חלק בתכניות הלימוד והקורסים שפותחו על ידי צוותי שפ"י: חברי הפורומים וצוותי ההיגוי של תכניות מרכזיות בהכשרת הפסיכולוג החינוכי במשרד החינוך וע"י גורמים נוספים עימם אנו פועלים בשותפות.
מכללת ספיר תפעל יחד עם המדרשה להגשמת המטרה המרכזית שהוגדרה בשפ"י במשרד החינוך: פיתוח וקידום הפסיכולוגיה החינוכית והפסיכולוגים החינוכיים תוך הבטחת סטנדרט גבוה של הכשרה מתמשכת.

לרשימת הקורסים

קורסי בחירה

קורסי חובה

אנשי קשר

ליאת כרמלי

ליאת כרמלי,
ראש היח' לפיתוח מקצועי לעובדי הוראה
המכללה האקדמית ספיר

077-9802342 | liatcar@gmail.com

דניאל מיכאלי,
רכזת השתלמויות
המכללה האקדמית ספיר

077-9802541 | daniellem@sapir.ac.il 

הרשמה

רישום לשנת הלימודים תש"פ מחוז דרום מכללת ספיר
בשאלות בנושאים אדמיניסטרטיביים יש לפנות למרכז מידע – המרכז ללימודי חוץ, מכללת ספיר: 077-9802802 שלוחה 3 מייל: Infost@sapir.ac.il

בשאלות מקצועיות ניתן לפנות למנהלי השפ"חים או לרכזת המדרשה ד"ר ליטל שחר שפירא ולא למזכירות המכללה באמצעות המייל midrashadarom@gmail.com

הנחיות לרישום הטופס

שלב 1 - מילוי והחתמת מנהל שפ"ח על טופס הרשמה - אישור מנהל שפ"ח המצ"ב  ( חובה עבור המשך התהליך).

שלב 2 - קישור המקוון להרשמה

  • למלא את פרטייך האישיים כנדרש.
  • לסמן את בחירתך – מסלול "המדרשה לפסיכולוגים חינוכיים" , סמן את הקורס/ים המוקש/ים.
  • העלאת טופס הרשמה- אישור מנהל שפ"ח כקובץ מצורף – חובה!!
  • הסדרת תשלום בסך 615 ₪ (כולל דמי רישום 150 ₪).

הרשמתך תקלט במערכת המכללה האקדמית ספיר.

שכר לימוד

שכ"ל בקורסים השונים הינו כדלקמן:

  • קורסי הסבה  - 56 שע' אקדמיות- 865 ₪.
  • קורסי ליבה (חירום) - 40 שע' אקדמיות - 565 ₪ ולקורס של 56 שע' אקדמיות- 791 ₪.
  • קורס ליבה-  44 שע' אקדמיות (לקויות למידה)- 615 ₪ .
  • קורסי בחירה -  40 שע' אקדמיות- 765 ₪.

תשלום: במידה ונרשמת לקורס בעלות גבוהה מ615 ₪ או לשני קורסים ויותר, ישלח אליך בדוא"ל ובאמצעות ה"מידע האישי" שובר לתשלום שכ"ל  + הנחיות על יתרת התשלום.
גמלאים: יכולים להירשם על בסיס מקום פנוי ולפי שיקולי דעת של הפסיכולוג המחוזי ורכזת המדרשה (מחויבים במילוי טופס הרשמה-אישור מנהל שפ"ח , אצל מנהל שפ"ח במקום האחרון בו עבדו).
ביטול הרשמה: במקרה של ביטול הרשמה ע"י הלומד: עד שבועיים לפני מועד פתיחת הקורס ניתן לקבל החזר תשלום בקיזוז 150 ₪ דמי הרשמה. לאחר מועד זה ביטול ההרשמה לקורס יחויב  בעלות מלאה של הקורס.

למעבר לתקנון שכ"ל לחץ כאן

הרשמה נעימה ולימודים פוריים!

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
1 + 0 =