קורס בקרת איכות

לוגו המכללה הלאומית מכון התקנים הישראלי
הקורס מפוקח ומאושר ע"י מכון התקנים הישראלי

בקרת איכות עוסקת בתכנון ובקרה של איכות תהליכי העבודה התפעוליים בארגון ואיכות המוצר. 
לאורך כל שלבי הייצור והאספקה, בקרת איכות מחייבת תכנון נכון לאיכות של תהליכים ארגוניים ושל תהליכי ייצור המוצר והשירות.

בקורס נלמד מסגרת , גישות וכלים יישומיים לניהול איכות לפי מודל התקן 9001 ISO ומודלים של תקני איכות נוספים , תוך הכרה ותרגול של שיטות וכלי בקרת איכות.

עמיר רייז
מהנדס תעשייה וניהול, בעל הסמכה בהנדסת איכות ותואר שני בסטטיסטיקה והבטחת איכות. 
מרצה בכיר בתחום האיכות במכון התקנים הישראלי ו Lead Auditor בעל ניסיון רב בניהול איכות בחברות מסחריות גלובליות.

יובל אל-יגור
BA במדעי ההתנהגות, MA בסוציולוגיה, בעל נסיון רב כמרצה

  • עקרונות איכות , היסטוריה , מושגים תוכנית איכות למוצר / תהליך.
  • תקן ISO9001:2015 תקציר מבנה ודרישות, מבוא לסטטיסטיקה – מדדי מרכז ופיזור 7 המופלאים
  • עקרונות ותרגול.
  • זיהוי ועקיבות )נעקבות ( ניתוח אירוע – תרגול זיהוי ועקיבות נהלים נדרשים וכללי בקרת התיעוד
  • תרגול כתיבת הוראות בקרה.
  • SPC עקרונות , מטרות , שימושים - CP - CPK לימוד ותרגול.
  • בקרת מדגמית לפי תכונות - שיטה ותרגול . בקרה מדגמית לפי משתנים – תקציר
  • תהליכי טיפול בחומר לא מתאים תהליך פעולה מתקנת ומונעת , 7 המופלאים - תרגול
  • כלי מדידה - עקרונות שימוש והכיול צוותי שיפור - שיטה ותרגול
  • מבחן סיום

-    תכני הלימוד ניתנים לשינוי.

מבקרי איכות בפועל ,לעובדים האחראים על בקרת איכות בייצור ולמתעתדים לעסוק בתחום.
בנוסף, הקורס מתאים לכל בעל תפקיד בארגון - למנהלי תפעול, מנהלי מוצר, מנהלי תהליך, מנהלי פרויקטים, מנהלי איכות ובעלי תפקיד בקרת איכות.

מועד פתיחת הקורס: 22/10/23
מועד סיום משוער: 24/12/23
ימי לשעות הלימוד: ימי א' בין השעות 16:30-20:30
היקף הקורס: 10 מפגשים. סה"כ 50 שעות אקדמיות.

 מרכז מידע, ייעוץ והרשמה

077-9802802 שלוחה 4

  מזכירות כללית

077-9802343

  רכזת הקורס

גב' שקד כהני
shakedk@sapir.ac.il

  בכל שאלה ניתן לפנות אלינו

infost@sapir.ac.il