מידע על הפרויקט

יצירת חיבור בין תלמידים לסטודנטים, במסגרתו הסטודנטים ילוו קבוצות של תלמידים בעת עבודה על פרויקט - סרט גמר בכיתה י"ב, וסרט חצי גמר בכיתה י"א.
אנו מאמינים שמתוך העבודה המשותפת על הפרויקט, ייווצרו גם מערכות יחסים וקשרים בין אישיים משמעותיים בין הקולנוענים הבוגרים לבין אלו הצעירים יותר.
מיועד לסטודנטים במסלול קולנוע.

מספר שעות התנדבות וגובה מלגה לשנת תשפ"ב

סה"כ 180 שעות שנתיות
גובה המלגה נכון לשנת הלימודים תשפ"ב 10,000 ₪

הרשמה לפרויקט
קולנוע ג'וניור

One file only.
2 MB limit.
Allowed types: pdf, doc, docx.