מידע על הפרויקט

פרויקט זה משלב תהליך למידה ותפעול של תחנת שידור עם התמודדות של תלמידי תיכון בנושא הפרעות קשב וריכוז, קשיי למידה והעצמה רגשית. ההנחה היא כי רכישה וחיזוק בתחום התקשורת השפתית, מיומנויות המוטוריות הקשורות לציוד האלקטרוני וכן שיפור ביכולת תכנון וארגון הזמן יחד עם משוב מיידי,  יאפשרו הרחבה וביסוס של כישורי התלמידים בתחומים אלו בנוסף להעצמה רגשית וחברתית. הפרויקט החינוכי מבוסס על ליווי פרטני של סטודנטים לתקשורת במכללת ספיר הנפגשים עם תלמידי התיכון אשר הקשיים והצרכים שלהם מזוהים על ידי הסגל החינוכי בבה"ס. רק סטודנטים במסלול רדיו יכולים להירשם למלגה זו.

מטרות הפרויקט:

  • יצירת קשר אישי עם התלמידים כדי להעלות את ביטחונם האישי ולהעצימם.
  • יצירת תוצרים קלים ומהירים להפקה כדי ליצור חוויות הצלחה לתלמידים ועל ידי כך להשפיע בעקיפין על המוטיבציה שלו בשאר מקצועות בית הספר.    
  • לימוד התלמידים לראות את העולם מזוית תקשורתית ביקורתית ולא לקחת את המוצג לנו כמובן מאליו.
  • סיוע לתלמידים במהלך השיעור, אך בעיקר מחוץ לשעות השיעור במפגשים פרטניים.
  • פיתוח ראייה וצריכה ביקורתית של עולם התקשורת בעקבות חוויות והתנסויות בשטח.

מספר שעות התנדבות וגובה מלגה לשנת תשפ"ב

סה"כ 180 שעות שנתיות
גובה המלגה נכון לשנת הלימודים תשפ"ב 10,000₪

הרשמה לפרויקט
רדיו ג'וניור

One file only.
2 MB limit.
Allowed types: pdf, doc, docx.