מידע על הפרויקט

סטודנטים משנים מתקדמות מהווים מנטורים לסטודנטים משנה א'. יוצרים קשר אישי, מנגישים להם מידע ושירותים חיוניים להצלחתם בלימודים.

מספר שעות התנדבות וגובה מלגה

סה"כ 60 שעות שנתיות
גובה המלגה נכון לשנת הלימודים תשפ"ב - 2,000 ₪

הרשמה לפרויקט
שותפים לדרך

One file only.
2 MB limit.
Allowed types: pdf, doc, docx.