מידע על הפרויקט

תכנית מצוינות שפועלות בפרפריה חברתית וגיאוגרפית של ישראל. הסטודנטים מעבירים מערך שיעור חוויתי בנושאים כמו: גיאולוגיה, מדעי הים, אקולוגיה, מיומנות העברת מסר ועוד ושיעורי העצמה. בנוסף, קיימים גם תגבורים במקצועות כמו: אנגלית, חשבון ושפה בקבוצות קטנות.
מטרת התכנית - קידום והנגשת לימודים אקדמיים.

אנו פועלים בשני בתי ספר יסודיים בעיר קרית גת בשעות שלאחר סיום הלימודים.
ימי פעילות התכנית: ראשון, שני וחמישי.

שותפים

עמותת חינוך לפסגות

מספר שעות התנדבות וגובה מלגה

היקף הפעילות כ-5 שעות שבועיות
סה"כ 180 שעות שנתיות
גובה המלגה נכון לשנת תשפ"ב 10,000 ₪

הפרויקט מיועד לתושבי קרית גת והאיזור בלבד

הרשמה לפרויקט
חינוך לפסגות

One file only.
2 MB limit.
Allowed types: pdf, doc, docx.