ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"ב נסגרה

מידע על הפרויקט

מפתח לשינוי הינה קבוצה שנוסדה מיוזמתם של סטודנטים מהמכללה. הסטודנטים הפעילים לוקחים חלק בקבוצה המהווה מפגש רב תרבותי בין יהודים וערבים במכללה ומאפשרת קרקע פורייה לשיח בין שני הלאומים, תוך התמקדות בתהליך הכרות מעמיקה בין הצדדים.
הכרת החברות השונות על המבנה התרבותי-חברתי שלהם, ההיכרות האישית, אחד עם השני ובד בבד ההכרה בתפיסות הפוליטיות השונות אחד מהשני.
זוהי דרכה של הקבוצה ליצור מנהיגות חברתית אקטיביסטית למען קידום דו קיום ושיתוף במכללה ובחברה.  הסטודנטים יוצאים ליומיים במדבר ובסוף השנה יוזמים אירוע שיא יחד.

שותפים

עמותת "רוח נכון"
שער לאקדמיה ספיר
היחידה להנגשת ההשכלה לסטודנט הערבי

מספר שעות התנדבות וגובה מלגה

היקף הפעילות: במהלך סמסטר ב' 6 מפגשים, יומיים במדבר ואירוע שיא
השתתפות בפעילות מזכה ב-2 נק"ז במסגרת חוק מ. חברתית