מידע על הפרויקט

'כוכב הדרום' נותן מענה לילדים ובני נוער משדרות וסביבתה, עם לקויות ומגבלות שונות, המשולבים במסגרות החינוך המיוחד.
ילדים ובני נוער אלה חווים הדרה ובידוד חברתי, פעמים רבות בשל חוסר במיומנויות חברתיות, או עקב עמדות מוטעות כלפיהם, הנובעות מחוסר ידע וחוסר בהיכרות אישית.
הפעילות מתקיימת במועדוניות בשדרות ובשער הנגב, אשר מטרתן לסייע לילדים לרכוש מיומנויות חברתיות ולהשתלב בקהילה.
הסטודנטים פעילים במועדוניות בליווי אישי ו/ במרחב החברתי, לצורך סיוע בפיתוח מיומנויות של קשר בין-אישי וכישורי חיים כגון: כישורי משחק, עצמאות במרחב העירוני, מיומנויות למידה והרחבת אופקים.

שותפים

עמותת גוונים

מספר שעות התנדבות וגובה מלגה

היקף הפעילות כ-5 שעות שבועיות
סה"כ 180 שעות שנתיות
גובה המלגה נכון לשנת הלימודים תשפ"ב - 10,000 ₪

הרשמה לפרויקט
כוכב הדרום

One file only.
2 MB limit.
Allowed types: pdf, doc, docx.