מידע על הפרויקט

מועדונית כוכב נותנת מענה לילדים עם לקויות ומגלות שונות משדרות המשולבים במסגרות החינוך המיוחד.
ילדים ובני נוער אלו חווים הדרה ובידוד חברתי, פעמים רבות בשל חוסר במיומנויות חברתיות או עקב עמדות מוטעות כלפיהם הנובעות מחוסר ידע וחוסר היכרות אישית.
הפעילות מתקיימת בעיר שדרות ומטרתה לסייע לילדים לרכוש מיומנויות חברתיות ולהשתלב בקהילה.
הסטודנטים פועלים במועדונית ובליווי אישי לצורך פיתוח של מיומנויות קשר בן אישי וכישורי חיים.

שותפים

עמותת גוונים

מספר שעות התנדבות וגובה מלגה

היקף הפעילות כ-5 שעות שבועיות
סה"כ 180 שעות שנתיות
גובה המלגה נכון לשנת הלימודים תשפ"ב - 10,000 ₪

הרשמה לפרויקט
כוכב הדרום

One file only.
2 MB limit.
Allowed types: pdf, doc, docx.