מידע על הפרויקט

פרויקט, המשלב סטודנטיות חילוניות ממכללת ספיר ונשים חרדיות מהאזור. הנשים לוקחות חלק בסדנה, אשר תאפשר התבוננות על שני המגזרים בפרספקטיבות שונות, תעסוק בתקשורת וחרדים, מעמדה ותפקידה של האישה בשני המגזרים, חשיפה או הסתגרות-פחד או זהירות ועוד. בסמסטר ב' המשתתפות בתכנית ייזמו שני אירועים מודעות, שיכללו את התכנים אותם עברו במהלך הסדנה.

שותפים

עמותת איילת השחר

מספר שעות התנדבות וגובה מלגה

היקף הפעילות כ-4 שעות שבועיות
סה"כ 75 שעות שנתיות
גובה המלגה נכון לשנת הלימודים תשפ"ב - 3,000 ₪

הרשמה לפרויקט
חברותא

One file only.
2 MB limit.
Allowed types: pdf, doc, docx.