מידע על הפרויקט

תכנית לעידוד, קידום ופיתוח מעורבות חברתית בקרב צעירים במועצה האזורית שער הנגב, מרחבים, שדות נגב ובישובים הקרובים. הפרויקט מחזק את עקרון הערבות ההדדית מעבר לגבולות היישוב ואת הקשר לאזור. הקבוצה מורכבת מנציגים של כל אחד מיישובי המועצה. לאחר תהליך של הכרות וגיבוש בין חברי הקבוצה, הסטודנטים בוחרי את תחומי הפעילות בהם הם רוצים להיות מעורבים ואותם הם רוצים לקדם באזור.
* מיועד לסטודנטים בני משק תושבי המועצות שער הנגב  ושדות נגב בלבד עד גיל 35 הלומדים במכללת ספיר.

שותפים

מרכז צעירים שער הנגב
מרכז צעירים שדות נגב

מספר שעות התנדבות וגובה מלגה לשנת תש"פ

היקף הפעילות כ-5 שעות שבועיות
סה"כ 150 שעות שנתיות
גובה המלגה נכון לשנת הלימודים תש"פ 10,000 ₪

Sorry… This form is closed to new submissions.