מידע על הפרויקט

העצמת אוכלוסיית הצעירים במועצה, חיזוק הערבות ההדדית בתוך הישובים והקשר לאזור/ למועצה. התכנית כוללת פיתוח תשתית להצמחת תחום המעורבות החברתית ביישובים ובמועצה, בדגש על האוכלוסייה הצעירה. הסטודנטים ישתתפו בפורום מועצתי שיהווה כוח מנהיג ומרכזי לצעירים, להעצמתם ומעורבותם הן ברמת היישוב והן ברמת המועצה.
מי שיכול להירשם זה רק סטודנטים שגרים במועצה האיזורית שדות נגב ומרחבים.

שותפים

מרכז צעירים שער הנגב
מרכז צעירים שדות נגב

מספר שעות התנדבות וגובה מלגה

היקף הפעילות כ-5 שעות שבועיות
סה"כ 180 שעות שנתיות
גובה המלגה נכון לשנת הלימודים תשפ"ב - 10,000 ₪

הרשמה לפרויקט
משכילים לעשות

One file only.
2 MB limit.
Allowed types: pdf, doc, docx.