מידע על הפרויקט

רדיו פוקוס הינו ערוץ שיקומי-חינוכי רב תחומי להעצמת אוכלוסיית האסירים. את הפרויקט מלווים סטודנטים הלומדים במסלול רדיו, המלמדים את העשייה הרדיופונית כמו הפקה, כתיבה, הגשה עריכה מוסיקלית ועריכה טכנית. תחנת הרדיו מאפשרת ליושבי בית הסוהר להתערות באספקטים החיוביים של חיי הכלא ומספקת השפעה חיובית ישירות אל תוך התאים.
*פרויקט זה פתוח לסטודנטים הלומדים במסלול רדיו בלבד

שותפים

עמותת טופז
ביטוח לאומי

מספר שעות התנדבות וגובה מלגה לשנת תש"פ

היקף הפעילות כ-5 שעות שבועיות
סה"כ 150 שעות שנתיות
גובה המלגה נכון לשנת הלימודים תש"פ 10,000 ₪