פתיחת ההרשמה למלגת מרום – 01.09.2020
---

  • מלגה לסטודנטים יוצאי אתיופיה אשר נולדו בארץ או נמצאים בארץ מעל 15 שנה, המתחילים ללמוד שנה א' לתואר ראשון או שני בשנת הלימודים תשפ"א*.
  • הזכאות למלגה תיבחן על פי קריטריונים סוציואקונומיים ותחומי הלימוד לתואר.
  • הזכאים למלגה יוכלו לקבל 10,000 ₪ עבור כל שנה בתואר, במקביל לפעילות חברתית.
  • המתחילים תואר שני יוכלו לקבל מלגה בגובה 10,000 ₪ עבור שנת הלימודים הראשונה בלבד.

ההרשמה נפתחה ב-1.9.2020 באתר פרח:  https://bit.ly/2UOkUWj
לפרטים נוספים על המלגה:  https://bit.ly/2Ap4jRJ

*במוסדות בתקצוב ות"ת וכן במוסדות שאינם בתקצוב המדינה.