סטודנט רשאי להגיש בקשה לועדת חריגים בנושאים מיוחדים בלבד (בניגוד לוועדת חריגים אקדמית), כגון: היעדרות בשל מחלה קשה או אירוע חריג אחר שבגללו נבצר מהסטודנט ליטול חלק פעיל באותו הקורס אליו נרשם ובגינו מבקש הסטודנט לבטל את הקורס ולקבל את כספו בחזרה.

לשם כך מתכנסת וועדה, אשר בראשה יושבת סגנית דיקן הסטודנטים.

הוועדה מחליטה בנוגע לזכויות כלכליות והחזרים כספיים בכל הנוגע לביטול קורס או הקפאת הזכויות הכלכליות.

הוועדה מתכנסת בהתאם לצורך ותשובת הוועדה תינתן עד 60 ימים ממועד הגשת הפניה למשרד הדיקן.

את מכתב הבקשה יש להגיש (מודפס בלבד) בצירוף מסמכים רלוונטיים לבקשה (אם ישנם) ולאחר שבוצע ויתור אקדמי במחלקה.

קישור לטופס פניה לועדת חריגים