במסגרת ח"י בספיר יפעלו עשר מעבדות ח"י (חדשנות ויזמות), שכל אחת מהן תקדם צוותים שיפתחו מיזמים (סטארטאפים) בתחום המומחיות של אותה מעבדה. בצד המעבדות יפעלו ארבע קליניקות ח"י כחברות ייעוץ המספקות תמיכה מקצועית (כל קליניקה בתחום שלה) למיזמים שיצמחו במעבדות.

המעבדות והקליניקות הנ"ל פתוחות לכל סטודנט/ית במכללה העומד/ת בדרישות הקבלה של המעבדה או הקליניקה הרלבנטית. סטודנטים המשתתפים במעבדה או בקליניקה יקבלו על כך קרדיט אקדמי בהיקף של 8 נקודות זכות.