חקלאות מתקדמת וחדשנית הינה צורך חיוני, מקומי וגלובלי. חקלאות העתיד נדרשת להתמודד עם שינוי אקלים, מיעוט משאבים ומעבר לייצור בר קיימא. על מנת להצליח להתמודד עם אתגרי העתיד של עולם החקלאות נדרשים פתרונות טכנולוגיים חדשניים ופיתוח תפיסות ניהוליות, לוגיסטיות וכלכליות פורצות דרך. אלו יאפשרו הגדלת תפוקות , שיפור שרשראות אספקה ,טיפול בפחתים וצמצום השפעות סביבתיות שליליות.

במעבדה נקדם יזמות, תהליכים חדשניים ופתרונות לחקלאות מתקדמת. המעבדה תשלב בתוכה סטודנטים וחקלאים מהסביבה, תוך שיתוף פעולה עם מרכזי מחקר ופיתוח וגורמים מרכזיים מהתעשייה.

ניהול

מנהל המעבדה: ד"ר גל יעקבי, בעל Ph.d באקולוגיה וגנטיקה ומנהל מחקר ופיתוח בתחום האג-טק מעל עשור.

שותפים למעבדה

המעבדה הוקמה במימונה של קרן נס ובשיתוף: אשכול רשויות נגב מערבי, מ.א.שער הנגב, החממה הטכנולוגית סאוט אפ והמכון לחקלאות מתקדמת.

קהל יעד

מעבדת החקלאות קולטת סטודנטים מכלל המחלקות, חקלאים וחוקרים המעוניינים לפתח מיזמים בתחום האגריטק.

במהלך שנת הלימודים במעבדה, יגבשו הסטודנטים מיזמים לפיתוח מוצרים ופתרונות חדשניים, יבצעו סקרי שוק ובדיקות התכנות, תכנית עסקית ושיווקית וביצוע פיילוט (MVP).
 
מיזמים מוצלחים יוכלו להמשיך לצמוח בחממה הטכנולוגית SouthUp

דרישות קדם לכניסה למעבדה

ראיון אישי מול מנהל המעבדה