במחלקה לניהול תעשייתי ובמחלקה ללוגיסטיקה אנו עוסקים באופן תדיר בפתרון בעיות כמותיות ממגוון תחומים על מנת לחסוך בהוצאות ולהגדיל את הפריון או הרווח. לרוב, הידע הזה מיושם במסגרת פרויקטי שנה ג' שבהם אנו פותרים בעיות כמותיות עבור מפעל או ארגון ספציפי.
במעבדה, לעומת זאת, אנו נשאף לפתח מיזמים המספקים פתרונות לבעיות גנריות, הרלוונטיות לארגונים רבים, באופן שיאפשר מסחור של המיזם.

ניהול

מחלקות מנהלות: ניהול תעשייתי ולוגיסטיקה
מנהל המעבדה: מר אביגור זמורה ופרופ' עופר לוי
חוקרים: ד"ר משה צופי וד"ר יואש חסידים

קהל יעד

המעבדה מיועדת לסטודנטים שנה ג' וחוקרים במחלקה לניהול תעשייתי ובמחלקה ללוגיסטיקה. כמו כן יוזמנו למעבדה עובדי מכללה ותושבים מן הסביבה שלהם ידע וכישורים הרלבנטיים למעבדה זו.

תנאי קבלה

המעוניינים לקחת חלק בתכנית יידרשו לעבור ראיון אישי לבחינת התאמתם לאופייה.
תנאי הסף לסטודנטים הנו זהה לתנאי הסף לפרויקט שנה ג'; כלומר תלמידים שסיימו בהצלחה את שנה ב', הגיעו לרמת פטור באנגלית ועומדים בדרישות קורסי הקדם הנדרשים עבור פרויקט הסיום (על פי מגמת ההתמחות שאליה הם רשומים).
במקרים חריגים של אי עמידה בתנאי קדם ספציפי (כמו למשל אי הגעה לרמת פטור באנגלית), ניתן יהיה לשקול אישור לרישום חריג, בתנאי שהסטודנט ישלים את החסר במהלך סמסטר א' תש"פ.
ככלל, אנו מעדיפים לגייס לתכנית סטודנטים שאינם מפחדים מהתמודדות עם אתגרים, בעלי רקע וגישה לתוכנות ואפליקציות ובעלי יכולת לעבוד בצוות (גם כזה שאינו מורכב דווקא מחברים קרובים).