תקציר

אנו חיים בעיצומו של עידן המידע, בו הפיתוחים בתחום המידע והתקשורת רק מתגברים. בהיבט הישראלי החשיבות של היזמות והחדשנות בתחום הטכנולוגי היא אדירה. כ-20% מהיצוא של מדינת ישראל ו10% מהתל"ג שלה נוצר על ידי חברות מעולם טכנולוגיות המידע והתקשורת, ותחום זה צומח משנה לשנה. ישנם אתגרים שלא פוצחו ומקומות רבים בהם נדרש שיפור: הפקת מידע, הצלבה שלו, הגנה עליו, ניתוחו והצגתו. מעבדת החדשנות ויזמות בעידן המידע תתמקד במיזמים הנוגעים להיבטים נצרכים אילו בשלל תחומי החיים.

ניהול

מחלקה מנהלת: המחלקה לשיווק טכנולוגי
מנהל המעבדה: שלומי כהן
מנהל  אקדמי: ד"ר אוהד שקד

קהל יעד

המעבדה מיועדת לסטודנטים מכל המחלקות, חוקרים, עובדים ותושבי הסביבה המעוניינים לפתח מיזמים בתחומי המידע והתקשורות.

דרישות קדם לכניסה למעבדה

ראיון אישי.