07 דצמבר 2020

סטודנטיות יקרות, סטודנטים יקרים,

עתה כאשר אנחנו כבר בתוך השבוע השמיני לשביתת המרצים מן החוץ, ברצוננו לשוב ולהדגיש שהנהלת המכללה מודעת ורגישה מאד לנזק הנורא הנגרם לכם בגינה וכי אנו פועלים במישורים שונים הן לסיום השביתה והן לצמצום נזקיה הרבים.

בהקשר זה חשוב שתדעו שאנו עובדים בשעות אלה על גיבוש מתווים הבנויים על שני תרחישים: האחד, שהשביתה תסתיים השבוע, דהיינו לא יאוחר מיום חמישי הקרוב. אפשרות זו מחייבת מתווים להשלמת השעורים שלא נלמדו מאז שהשביתה פרצה. התרחיש השני הוא שהשביתה לא תסתיים השבוע ויתכן ונאלץ לפיכך לבטל את הקורסים שהושבתו או חלקם. 

אנו מודעים גם לכך שהפתרונות שנציע יהיו חייבים להיות שונים ממחלקה למחלקה שכן אופני ההוראה במחלקות השונות שונה וכך הדבר הן לגבי מספר הקורסים שהושבתו והן לגבי מידת התלות בין הקורסים שיילמדו בסמסטר ב׳ והקורסים שהושבתו עתה. מכאן שמלאכת גיבוש המתווים חייבת להתנהל בעיקר במישור המחלקתי גם אם התהליך כלה מנוהל במישור המכללתי.

לבסוף, ברצוננו להדגיש שמלאכת גיבוש המתווים הללו נעשית תוך הידברות עם אגודת הסטודנטים כדי להבטיח שהפתרונות המוצעים יתאימו למציאות המורכבת והמאתגרת מאד שבמסגרתה אתם חיים ופועלים.

בתקווה שנוכל לשוב במהרה לשגרת הוראה ולימודים,

הנהלת המכללה