דקן הסטודנטים ספיר

למיצוי אפשרויות מימון מלא שאלון זה

משרד דקן הסטודנטים

*בין המשתתפים תוגרל מלגה על סך 1000 ש"ח

פרטים אישיים

האם את/ה שוכר דירה?
כיצד את/ה מגדיר/ה את עצמך כיום?

פרטים משפחתיים

ארץ לידת הסבים מצד האב

ארץ לידת הסבים מצד האם

האם הוריך גרים בישראל?
האם הינך יתום/ה מהורה?

מצב חברתי-כלכלי

מהי ההכנסה לנפש במשפחתך
לפי נתוני ביטוח לאומי, הכנסה מינימלית לנפש צריכה לעמוד על לפחות 2,875 ₪.
האם הנך מוכר/ת ע"י רשויות הרווחה?
האם למדת מעל שנה בפנימייה/כפר נוער?
האם היית מעל שנה במשפחת אומנה?
האם קיימת לך הכרה באחוזי נכות של 40% ומעלה?
האם קיימת להוריך הכרה באחוזי נכות של 40% ומעלה?
האם הוכרת כחייל/ת בודד/ה?
האם הנך נפגע/ת פעולות איבה?
האם הנך חד הורי/ת ובחזקתך ילד/ה עד גיל 25?
האם הנך חד הורי/ת המשלם/ת מזונות ואין בחזקתך ילד/ה?
האם הוכרת כעולה בודד?

שירות צבאי/לאומי

האם שרתת בצבא?
האם שרתת בשירות לאומי?
האם היית חניך/ה במכינה קדם צבאית / שנת שירות?

תנאי הלימודים בעבר ובהווה

האם היית פעיל/ה בתנועת נוער?
האם למדת במוסד לימודים חרדי?
האם קבלת תמיכה לימודית בעבר?
האם את/ה מאובחן/ת עם הפרעת קשב?
האם קבלת התאמות בבחינות הבגרות?
האם אובחנת כסטודנט/ית עם לקות למידה?
האם את/ה מתמודד/ת עם מגבלה רפואית?
מגבלה בניידות, מגבלה חושית ( ראיה/שמיעה), מגבלה נפשית, מגבלה תקשורתית, מחלה כרונית
האם נקבעו לך אחוזי נכות?
האם המידע על פעילות מרכז נגישות מוכר לך?
האם יש לך זכאויות שיקום?
האם את/ה נדרש/ת להנגשות מסוימות בלמידה ובהתנהלות בקמפוס?
האם יש לך מחשב אישי?
Questions 5
שליטה מלאה
4
שליטה מעל הממוצע
3
שולט
2
שולט בקושי
1
לא שולט כלל