סגל המרצים במחלקה ללימודים רב-תחומיים

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
14 + 4 =