תכנית חבר'ה

סוג ההסמכה

משך המסלול

לו"ז שבועי

נקודות זכות

שכר לימוד אוניברסיטאי

ד"ר אמיר מיטל
ד"ר אמיר מיטל,
ראש התכנית

היסטוריון של העת העתיקה, מתמחה בהיסטוריוגרפיה עתיקה, בהיסטוריה פוליטית וצבאית של יוון העתיקה ובפילוסופיה קלאסית. מרכז את תוכנית חבר"ה לפעילים חברתיים ופוליטיים ומרצה בחטיבה להיסטוריה במחלקה ל-BA  בלימודים רב תחומיים. רכז אקדמי של פרויקט שער לאקדמיה ומרצה בחטיבה לרטוריקה בבית הספר לתקשורת.

תכנית לימודים ייעודית ומאתגרת המעניקה ידע אקדמי ומעשי לשינוי חברתי, תרבותי וכלכלי בישראל, מתוך טיפוח אקטיביזם ומוביליות חברתית. התכנית חושפת את הסטודנטים לגורמים המשפיעים והמעצבים בחברה הישראלית ומאפשרת לסטודנטים לקחת חלק בלימוד ובפעילות פוליטית וחברתית שתפתח בעבורם דלת כניסה לקריירות בשירות הציבורי. מכלול האפשרויות שמעניקה תכנית המצטיינים חבר"ה מובילה לעיצוב של מנהיגות חדשה בישראל.

  • תואר .B.A בלימודים רב-תחומיים
  • מסלול ישיר לתואר שני .M.A בnמנהל ומדיניות ציבורית בתוספת שנה אחת
  • תעודת בוגר תכנית המצטיינים – חבר"ה
  • אפשרות ללימודי תעודת הוראה באזרחות בתוספת שנה אחת בלבד
  • תעודת בוגר קורס הנחיית קבוצות לפעילים חברתיים של המרכז ללימודי חוץ בספיר
  • רכישת ידע וכלים אקדמיים ומעשיים למנהיגות פוליטית וחברתית
  • הכשרה אישית לתפקידים חברתיים וציבוריים בישראל

מסלול הלימודים לתואר ראשון בלימודים רב-תחומיים והמשך ישיר לתואר שני במדיניות ציבורית בארבע שנים, מוענקת לסטודנטים אפשרות להרחיב ולהעמיק בנושאים החברתיים, הכלכליים, הפוליטיים והתרבותיים בישראל. 

תכנית המצטיינים חבר"ה התוכנית מותאמת למספר מוגבל של סטודנטים בעלי הישגים אקדמיים וחברתיים גבוהים, מה שיאפשר למידה קבוצתית, איכותית ודינאמית. התכנית מאפשרת שיח ולמידה מעמיקה עם טובי המרצים בשילוב של סדנאות מנהיגות ופיתוח יכולות אישיות.

התכנית מיועדת למצטיינים ומצטיינות אקדמית וחברתית אשר רוצים לשלב לימודים ברמה גבוהה עם מיומנויות לעבודה ציבורית. אלו השואפים לפעול למען שיפור החברה, התרבות והכלכלה בישראל.

מזכירות המחלקה לב.א בלימודים רב-תחומיים

  077-9802430 | 077-9802585
פקס - 077-9802626 | basap@sapir.ac.il

רכזת ההרשמה

נועה ברנע - 054-4556256 | noa_barnea@walla.co.il