הקתדרה לחקר האישיות, מעברי חיים ואירועי לחץ

הקתדרה לחקר האישיות, מעברי חיים ואירועי לחץ
הקתדרה לחקר האישיות, מעברי חיים ואירועי לחץ

הקתדרה לחקר האישיות, מעברי חיים, ואירועי לחץ הינה הקתדרה הראשונה במכללת ספיר, יוסדה בשנת 2009 ומנוהלת בראשותו של פרופ' אבי בסר מהמחלקה לניהול המשאב האנושי. מטרתה המרכזית של הקתדרה לחקר האישיות במכללת ספיר הינה השילוב בין המחקר התיאורטי והיישומי בכל תחומי ההוראה במכללה. במטרה לתרום תרומה משמעותית בעיצוב דמותו של בוגר המכללה, תשים הקתדרה למטרה לקחת חלק פעיל בהרחבה של הידע והמיומנויות המתודולוגיות, המחקריות והיישומיות בתחום. 

בנוסף הקתדרה תדאג להשתלבותם של סטודנטים בתכנון מחקר בתחומיי חקר החוסן האישי והחברתי של האוכלוסיות המיוחדות, ושל אזורים במצוקה, במרחב של המכללה. יחד עם הגישה המסורתית של לימודי הפסיכולוגיה , אשר שמה דגש על עולמו הפנימי של היחיד, במסגרת פעילות הקתדרה יושם דגש ומיקוד גם על ביטוים והשלכות של תהליכים פסיכולוגיים במרחב הבינאישי והחברתי. בעיקר מקומם של אלו בהבנתם של תהליכים המתרחשים במפגש בין מאפייני היחיד ותנאי הסביבה, במרחב הייחודי בו ממוקמת המכללה האקדמית ספיר, תוך ניסיון לאפשר לסטודנטים לשלב בין התיאוריה והמחקר הפסיכולוגי לבין תחומים אחרים ממדעי החברה אליהם הם נחשפים. 

הקתדרה תשים לעצמה למטרה להבנות מודל המדגיש את יתרונותיה של ראייה רחבה ורב-ממדית של הידע והכישורים מתחומי הדעת השונים ביצירת "ארגז כלים" בעולמו הפנימי של הסטודנט שיאפשר לו להתבונן, לבחון ולהיות ביקורתי וסקרן. ברוח המכללה האקדמית ספיר ששמה את הסטודנט במרכז, יושם דגש על קידום פיתוח וצמיחה אישית ומקצועית של כל סטודנט, תוך מחויבות להעניק לכל סטודנט ייעוץ והכוונה אישית, ואת כל ההזדמנויות הדרושות לשילוב הידע והכישורים, שירכשו במהלך הלימודים וההתנסות במחקר, ולסייע להם בפיתוח זהות אישית ומקצועית ייחודית. 

בהתאם הקתדרה תפתח את שילובה של הקריאה והחשיבה הביקורתית ומיקוד הערך היישומי של הלמידה. כמו כן, תעודד את הסטודנטים להשתלב במחקריים בתחומים אשר יאפשרו הגשמתם של יעדים אלו. הקתדרה תפעל ברוח של חדשנות, יצירתיות ומצוינות הן במחקר, הן בהוראה והן ביישום של הידע הפסיכולוגי.

תחום המחקר המרכזי בקתדרה יתמקד בפגיעות וחוסן אישיותי, בתוך מסגרת התיאוריות האישיותיות המבוססות על חקר הייצוגים המנטאליים, תוך יישם מערכי מחקר המשלבים את חקר תהליכי האישיות המודעים והלא מודעים. הקתדרה תפעל להרחבת תחומי הידע ליישומן של התיאוריות הללו ולשלבן עם מבנים תיאורטיים ומתודות מחקריות מתחומים נוספים בפסיכולוגיה, כגון אלו של חקר קוגניציות חברתיות, עמדות, מוטיבציה ועוד. מוקד המחקר יהיה במחקרים בעלי תקפות אקולוגית, המשלבים מדגמי אוכלוסייה מהקהילה, אוכלוסיות במעברי חיים, במצבי דחק ייחודיים ואוכלוסיות קליניות בעלות מאפיינים ייחודיים. בכלל זה, תחום המחקר בגורמי האישיות הפגיעות והחוסן יתמקד גם בתחום הטראומה, הפוסט-טראומה, וההעברה הבין דורית של טראומה. יבחנו הביטויים של אלו ביצירת מצב רוח שלילי, בהתמודדות והסתגלות, ואת ההשלכות הפסיכולוגיות האישיות והקהילתיות השונות על שביעות רצון מהחיים וההסתגלות, בקונטקסט הייחודי של עקה מצטברת, רבת שנים, שבאה על רקע המצב הביטחוני במרחב המכללה. המטרה שהממצאים מתוכנית מחקרית זו, לא רק שיראו אור בכתבי עת מדעיים, אלא, ואולי בעיקר, יזכו לתרום תרומה משמעותית בלעורר את דעת הקהל ולסייע לפיתוחה של מדיניות חברתית ואף של תוכניות מניעה.

במסגרת החתירה לתרומה מחקרית ייחודית לגוף הידע המצטבר, יתקיים מחקר משמעותי הכולל: מחקרי אורך, מבוססי ריבויי מדווחים, ומחקרים במערכים ניסויים המשלבים מניפולציות ושיטות חקירה מתקדמות. בכלל זה מדדים ושיטות חקירה מתחום הפסיכולוגיה הקוגניטיבית, ממחקרים של יחסים בין-אישיים ושל תהליכים קבוצתיים - כולל אלו של ניתוח אינטראקציות בין-אישיות וקבוצתיות. כמו כן המחקר יחתור וישאף גם לשילובם של מדדים מתחומים ביולוגיים ורפואיים. כל העת תהיה שאיפה להצבתן של שאלות מחקר ייחודיות וניסיון להבין תהליכים מורכבים בדרכים יצירתיות, וללא פשרות. 

במסגרת השאיפה להרחבת ייחודיות התרומה המחקרית, הקתדרה תבסס את הקשרים המצטברים, ושיתופי הפעולה המחקריים, עם קבוצות ויחידים מובילים מהשדה המחקרי של האישיות, הן המקומית והן מארה"ב, קנדה ואירופה, למשל: פרופ' מריו מיקולינסר מהמרכז הבין תחומי בהרצלייה, פרופ' ביאטריס פריאל מאוניברסיטת בן גוריון בנגב, פרופ' רחל לב מאוניברסיטת חיפה, ד"ר נטע חורש מאוניברסיטת בר-אילן, פרופ' סידני בלאט מאוניברסיטת יאל שבארה"ב, פרופ' גורדון פלאט מאוניברסיטת יורק שבטורונטו קנדה, פרופ' פטריק לוייטן מאוניברסיטת לובן שבבלגיה, ופרופ' יובל נרייה מאוניברסיטת קולומביה שבארה"ב.

במסגרת הקשרים הבינלאומיים, יורחבו תחומי השאלות המחקריות, גם לסוגיות של השפעות של הבדלים תרבותיים באינטראקציה עם תהליכים תוך-ובין אישיים. מאמצים אלו בתחום המחקר, ישאו אופי של חתירה להדגשת התרומה הן התיאורטית והן היישומית בשאלות החקר, מה שיבוא לידי ביטוי בהרחבה וחיזוק הפרסום המדעי בכתבי עת מובילים, בפרקים ובספרים בהוצאות מכובדות.

לבסוף, מתוך אמונה במרכזיות הפסיכולוגיה בהעצמת התפקוד והרווחה של הפרט, החברה, והפוטנציאל העצום הגלום בידע ובעשייה הפסיכולוגית, לטובת עולם בריא, יצירתי, ומפותח יותר, הקתדרה תפעל לתרום לקהילה: הן בתוך המכללה, והן במרחב הקהילתי המיוחד הסובב אותה בעיתות משבר וברגיעה.

לסיכום, הצעה ראשונית לפעילות הקתדרה:

  1. מחקר ושיתופי מחקר ברמה המקומית והבינלאומית
  2. שילוב סטודנטים בתכנון והרצה של מחקר
  3. תמיכה בסטודנטים בחשיבה ביקורתית ותיאורטית בתחום המחקר
  4. עידוד סטודנטים לכתיבה ביקורתית מבוססת תיאוריה ומחקר
  5. הענקת מלגת הצטיינות שנתית לסטודנט מצטיין בכתיבה אקדמית על בסיס מחקר בקתדרה
  6. קיום מפגש שנתי (סמינריון) עם חוקר מוביל בעל שם בינלאומי
  7. פרסום תוצרים מחקריים בכתבי עת מדעיים
  8. הצגת תוצרים מחקריים בכנסים מדעיים
צור קשר

פרופ' אבי בסר

077-9802764

besser@mail.sapir.ac.il