מסלול לקראת תעודת הוראה בשיתוף האוניברסיטה הפתוחה

החל משנת הלימודים תשע"ז, תיפתח במחלקה ללימודים רב תחומיים במכללת ספיר האפשרות להצטרף לתכנית לקראת תעודת הוראה שנוצרה בשיתוף עם האוניברסיטה הפתוחה.
את התכנית מרכז ד"ר אמנון כרמון, ראש חטיבת החינוך.
פתיחת מסלול בהיסטוריה / ספרות / אזרחות תלויה ברישום של לפחות 20 סטודנטים בכל דיסצפלינה.

משמעות שיתוף הפעולה
אפשרות ללמוד ולקבל תעודת הוראה לבית הספר העל יסודי במקצועות היסטוריה, ספרות ואזרחות (תעודת ההוראה היא לתחום אחד בלבד על פי החטיבה המורחבת של הסטודנט).
תואר ה-B.A יינתן על ידי מכללת ספיר ותעודת ההוראה על ידי האוניברסיטה הפתוחה לאחר קבלת התואר הראשון.
הלימודים יתקיימו בספיר וההכשרה המעשית תיעשה בבתי ספר באזור המכללה.

תכנית פעולה
מכללת ספיר תהיה "מוסד מלמד" של האוניברסיטה הפתוחה. הקורסים הרלוונטיים בחטיבות היסטוריה / ספרות / מדע המדינה והחטיבה לחינוך וכן חלק מקורסי היסוד של שנה א' יוכרו על ידי האוניברסיטה הפתוחה, ובוגרי חטיבות אלו יחויבו בתכנית השלמות מצומצמת בלבד (אם בכלל) במהלך לימודיהם לתעודת הוראה.
הלימודים לתעודת ההוראה מטעם האוניברסיטה הפתוחה, כוללים שנה של לימודים עיוניים (במקביל לשנה ג') ושנה של הכשרה מעשית בבית הספר (בשנה רביעית).
הלימודים העיוניים לתעודת ההוראה יתקיימו בימים שבהם לא מתקיימים לימודים במחלקה (ימי ראשון ושני).

מה נדרש על מנת להשתלב בתכנית?
התכנית מיועדת לסטודנטים חדשים ולסטודנטים אשר כבר החלו לימודיהם במחלקה ללימודים רב תחומיים במכללת ספיר.
הנרשמים לתכנית יצטרכו לבחור את החטיבות הרלוונטיות בשנה ב', ובחטיבה המורחבת המתאימה בשנה ג' על פי הפירוט הבא:

  • תעודת הוראה בספרות – חטיבת ספרות מורחבת וקורסים נוספים שיוכרו לתעודת הוראה בספרות, בעיקר מהחטיבה לתרבות ישראלית.
  • תעודת הוראה בהיסטוריה – חטיבת היסטוריה וחטיבת מזרח תיכון בשנה ב' וחטיבה מורחבת בהיסטוריה בשנה ג'.
  • תעודת הוראה באזרחות – חטיבת מדעי המדינה מורחבת וקורסים נוספים שיוכרו לתעודת הוראה באזרחות.

לימוד קורס בחטיבת החינוך וקורס מטעם האו"פ במהלך הלימודים לתואר בספיר שמהווים דרישת קדם לקורס המתודולוגי בהוראת המקצוע. שני הקורסים הם: "מבוא למחשבת החינוך" או "פסיכולוגיה חינוכית" והקורס "תכנון לימודים, הוראה והערכה" מטעם האו"פ)

אופן חישוב נקודות הזכות
קורס של 2 נק"ז במכללה האקדמית ספיר מוכר כ-3 נק"ז באוניברסיטה הפתוחה.
קורס של 4 נק"ז במכללה האקדמית ספיר מוכר כ-6 נק"ז באוניברסיטה הפתוחה.

דרישות האוניברסיטה הפתוחה לקבלת תעודת הוראה

  • ממוצע ציונים 75 ומעלה.
  • לימוד שני שליש לפחות מסך הנק"ז הנדרשים לתואר הראשון.
  • לקבלת התעודה יש צורך לסיים את לימודי התואר עם לפחות 54 נק"ז בדיסציפלינה.

להסבר על לימודי תעודת הוראה באתר האוניברסיטה הפתוחה

תכנית לימודים תשע"ז-תשע"ח

  סמסטר א' 2017 (תשע"ז) סמסטר ב' 2017 (תשע"ז) סמסטר א' 2018 (תשע"ח) סמסטר ב' 2018 (תשע"ח)
היסטוריה פילוסופיה של החינוך (‏10765‎)‏ פילוסופיה של החינוך (‏10765‎)‏ מתודולוגיה של הוראת ההיסטוריה (‏55169‎)‏ פרקטיקום בהוראת ההיסטוריה (‏55195‎)‏
פסיכולוגיה בחינוך (‏10125‎)‏ אוריינות מחקר בחינוך (‏55476‎)‏ הוראה: מקצוע, אומנות, אמנות? (‏10363‎)‏ סמינר דידקטי בהוראת היסטוריה (‏55474‎)‏
תכנון לימודים, הוראה והערכה (‏10106‎) קורס מתקדם בהיסטוריה השלמות של קורסים בדיסציפלינה וקורסים בחינוך השלמות של קורסים בדיסציפלינה וקורסים בחינוך
קורס מתקדם בהיסטוריה עבודה סמינריונית    
עבודה סמינריונית      
ספרות פילוסופיה של החינוך (‏10765‎)‏ פילוסופיה של החינוך (‏10765‎)‏ מתודולוגיה של הוראת ספרות (‏55167‎)‏ פרקטיקום בהוראת הספרות (‏55168‎)‏
פסיכולוגיה בחינוך (‏10125‎) אוריינות מחקר בחינוך (‏55476‎)‏ הוראה: מקצוע, אומנות, אמנות? (‏10363‎)‏ סמינר דידקטי בהוראת ספרות (‏55470‎)‏
תכנון לימודים, הוראה והערכה (‏10106‎) קורס מתקדם בספרות השלמות של קורסים בדיסציפלינה וקורסים בחינוך השלמות של קורסים בדיסציפלינה וקורסים בחינוך
קורס מתקדם בספרות עבודה סמינריונית    
עבודה סמינריונית      
אזרחות פילוסופיה של החינוך (‏10765‎)‏ או פסיכולוגיה בחינוך (‏10125‎)‏ פילוסופיה של החינוך (‏10765‎)‏ דידקטיקה של הוראת האזרחות (‏69007‎) פרקטיקום בהוראת האזרחות (‏55165‎)‏
תכנון לימודים, הוראה והערכה (‏10106‎) אוריינות מחקר בחינוך (‏55476‎)‏ הוראה: מקצוע, אומנות, אמנות? (‏10363‎)‏ סמינר דידקטי בהוראת אזרחות (‏55473‎)‏
ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל (‏10406‎)‏ ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל (‏10406‎)‏ השלמות של קורסים בדיסציפלינה וקורסים בחינוך השלמות של קורסים בדיסציפלינה וקורסים בחינוך
מגמות בחברה הישראלית (‏10495) מגמות בחברה הישראלית (‏10495)    

מקרא
צהוב - קורסים שהם תנאי קבלה לקורסים מתקדמים שיילמדו במסגרת החטיבות בספיר.
ורוד - קורס שהוא תנאי קבלה לקורסים מתקדמים שיילמד בספיר במסגרת האוניברסיטה הפתוחה.
טורקיז - קורסים מתקדמים שיש להם תנאי קבלה.

סטודנטים המעוניינים בתעודת הוראה צריכים להעביר לידי כרמית במייל basap@sapir.ac.il

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
7 + 3 =