תנאי קבלה למחלקה ל-.B.A בלימודים רב תחומיים

  • תעודת בגרות בממוצע 80 ומעלה
  • 4 יח''ל באנגלית בציון עובר
  • מבחן קבלה למחלקה ו-*ראיון
  • ציון מבחן אמי"ר או ציון מבחן פסיכומטרי לסיווג רמת האנגלית עד תחילת שנת הלימודים
  • מועמדים מעל גיל 30 ללא תעודת בגרות חייבים במכינת 30+. עמידה בתנאי המכינה מהווה תחליף לתעודת בגרות.**

אנגלית אקדמית
כל מועמד חייב בהצגת ציון בחינת אמי"ר או פסיכומטרי באנגלית לפני תחילת השנה.
את הטפסים לבחינות אמי"ר ניתן לרכוש בדרך מקוונת באתר
או בחנויות סטימצקי, צומת ספרים ודיונון ברחבי הארץ. מועד ומיקום הבחינות נקבעים על ידי המרכז הארצי לבחינות והערכה והן כלל ארציות.

עמידה בתנאי האנגלית האקדמית (על פי כללי המועצה להשכלה גבוהה ותקנון המכללה) - ההתקדמות בלימודים האקדמיים תלויה בהתקדמות הסטודנט בלימודי האנגלית האקדמית:

  • מעבר משנה א' לשנה ב' מותנה ברמת אנגלית "בסיסית" ומעלה.
  • מעבר משנה ב' לשנה ג' מותנה בקבלת פטור מאנגלית אקדמית.

* הזמנה לראיון בהתאם לשיקול המחלקה
** מועמדים הנדרשים למכינת 30+ - מתבקשים להעביר את פרטיהם למרכז המידע בצירוף תעודות המעידות על השכלתם. מועמדים אלו מתבקשים להשלים את המכינה במהלך סמסטר הקיץ.
פרטים על אודות המכינה ניתן לקבל אצל הגברת בתיה שגב, טל: 08-6802737.

מידע נוסף
ניתן למצוא אצל יועצי הלימודים במרכז המידע

שכר לימוד
על פי החלטת ות"ת

*** חודשי עריכת מבחן הקבלה: אפריל-ספטמבר
**** התוכנית נתונה לשינויים על פי החלטת המחלקה

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
4 + 5 =
הרשמה לפרויקטים של היחידה למעורבות חברתית
JobSapir - אתר התעסוקה לבוגרים וסטודנטים