תנאי קבלה למחלקה ל-.B.A בלימודים רב תחומיים

** תנאי הקבלה תקפים למועד הפרסום, המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי הקבלה מעת לעת על פי שיקול דעתה. מומלץ להתעדכן בפרסומים אודות תנאי הקבלה  בסמוך למועד ההרשמה. 

קבלה אוטומטית למחלקה

 • תעודת בגרות / מכינת רוח וחברה / מכינת 30 פלוס בממוצע 95 ומעלה
 •  3 יח''ל באנגלית בציון עובר
 • מעל 90 במקצועות ההומניים בתעודת בגרות

מועמדים מעל גיל 30 ללא תעודת בגרות חייבים במכינת 30 פלוס. עמידה בתנאי המכינה מהווה תחליף לתעודת בגרות.* - ציון מעל 95 במכינה מאפשר קבלה אוטומטית

תנאי קבלה למחלקה (תהליך קבלה רגיל)

 • תעודת בגרות בממוצע 80 ומעלה
 • 3 יחידות בגרות באנגלית בציון עובר
 • בחינת סיווג בעברית* (הבחינה תתקיים במחלקה בתיאום מועדים מראש)
 • הזמנה לראיון בהתאם לשיקול המחלקה

קבלה על בסיס מכינת רוח וחברה

 • סיום מכינה בממוצע 80 ומעלה
 • אנגלית בציון 75 ומעלה
 • בחינת סווג בעברית* (הבחינה תתקיים במחלקה בתיאום מועדים מראש)
 • הזמנה לראיון בהתאם לשיקול המחלקה

קבלה על בסיס מכינת 30 פלוס

 • סיום מכינה בממוצע 80 ומעלה
 • אנגלית בציון 75 ומעלה
 • בחינת סווג בעברית* (הבחינה תתקיים במחלקה בתיאום מועדים מראש)
 • הזמנה לראיון בהתאם לשיקול המחלקה

* מועמדים שנתוני הקבלה שלהם אינם עומדים בדרישות המפורטות לעיל או שברשותם תעודות על לימודים קודמים, יוכלו להגיש בקשה מנומקת בכתב לקבלה חריגה.  מבין הפונים יזומנו המתאימים לראיון קבלה.
מספר המתקבלים החריגים לא יעלה על 10% מכלל המתקבלים בכל שנה על פי הנחיות מלג.
** מועמדים הנדרשים למכינת 30 פלוס מתבקשים להעביר את פרטיהם למרכז המידע בצירוף תעודות המעידות על השכלתם. מועמדים אלו מתבקשים להשלים את המכינה במהלך סמסטר הקיץ.
פרטים על אודות המכינה ניתן לקבל אצל הגברת לרה קוצר, טל: 08-6802427.
*** עליכם להירשם לאחד מתאריכי הבחינה, דרך המחלקה ולקבל אישור כי הרשמתכם התקבלה - שימו לב כי אי הגעה לבחינה תעכב את תהליך ההרשמה למחלקה באופן משמעותי.
**** התוכנית נתונה לשינויים על פי החלטת המחלקה.

מידע נוסף
ניתן למצוא אצל יועצי הלימודים במרכז המידע, הייעוץ והרישום.

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
4 + 10 =