תכנית לימודים במסלול מלא

תכנית לימודים ייחודית באקדמיה הישראלית המבוססת על תכנית הלימודים בקולג' האמריקאי:
שילוב בין לימודי חובה בתחומי יסוד במדעי הרוח והחברה לבין לימודי בחירה מתוך מגוון רחב של חטיבות לימוד(ראה פירוט למטה).
 הלימודים נמשכים שלוש שנים - שני סמסטרים בשנה (סתיו ואביב), 24 נק''ז בממוצע בסמסטר.

מבנה הלימודים
•    שנה א' - לימודי קורסי יסוד בהיקף של 38 נק"ז .
•    שנים ב' + ג' - לימודי קורסי חובה ובחירה בחטיבות בהיקף של 80 נק"ז,
•    לימודי אנגלית אקדמית 2 נק"ז
                סה'כ: 120 נק"ז לתואר

תכנית הלימודים*
קורסי הליבה (קורסי יסוד) הנלמדים בשנה א' הם: מבוא לפסיכולוגיה, מבוא לפילוסופיה, מבוא לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, נקודות ציון בתולדות האמנות, מבוא ללימודי דתות, ספרים גדולים, תולדות המערב, מבוא למזרח התיכון והאסלאם והקניית מיומנויות אקדמיות.

  חטיבות לבחירה הן:  
באשכול מדעי הרוח:   באשכול מדעי החברה:
 
ספרות, פילוסופיה, היסטוריה, מזרח תיכון, תרבות ישראלית   מדעי התנהגות, חינוך, מדע המדינה, קרימינולוגיה

כל סטודנט בוחר ללמוד במסגרת ארבע חטיבות לימוד: שתי חטיבות במדעי הרוח ושתי חטיבות במדעי החברה
הליך הבחירה
לקראת סוף הסמסטר הראשון ללימודים בוחר כול סטודנט את העדפותיו לחטיבות במדעי הרוח ומדעי החברה. המחלקה מתחייבת לאפשר לסטודנט לקבל את 3 העדיפויות הראשונות שבחר
במהלך שנה ב' לומד הסטודנט את קורסי החובה (המבואות) בחטיבות שאושרו לו וקורס בחירה אחד בכל חטיבה
לקראת סוף סמסטר א' של שנה ב' ללימודים בוחר כול סטודנט את החטיבות המורחבות מבין החטיבות שאותן הוא לומד.
על הסטודנט לבחור חטיבה אחת מורחבת במדעי הרוח וחטיבה אחת מורחבת במדעי החברה.
במהלך שנה ג' לומד הסטודנט את קורסי הבחירה בחטיבות ולומד פרו"ס וסמינר בשתי חטיבות הבחירה.
סה"כ לומד כול סטודנט:
חטיבה מורחבת במדעי הרוח (24 נק"ז)
חטיבה מצומצמת במדעי הרוח (16 נק"ז)
חטיבה מורחבת במדעי החברה (24 נק"ז)
חטיבה מצומצמת במדעי החברה (16 נק"ז)
סה"כ- 80 נק"ז בלימודי החטיבות
לבחירת חטיבות – מיועד לסטודנטים שנה א' שעולים לשנה ב'

לבחירת חטיבות מורחבות – מיועד לסטודנטים שנה ב' שעולים לשנה ג'

לתנאי הקבלה

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
6 + 9 =