תכנית לימודים מתאימה לאנשים עובדים

מבנה הלימודים
תכנית לימודים זו פתוחה לכלל הסטודנטים והיא מתאימה במיוחד לצרכים של סטודנטים העובדים במשרה משמעותית במקביל ללימודים.  קורסי החובה של תכנית זו מתקיימים בעיקר בימים חמישי ושישי. הסטודנטים ילמדו את קורסי הבחירה, ההעשרה והאנגלית בימים ובשעות בהתאם להיצע הקורסים במכללה.תכנית לימודים זו היא מובנית והיא כוללת את החטיבות קרימינולוגיה מדע המדינה, היסטוריה ומזרח תיכון. הלימודים יתקיימו לפי המבנה הבא:

שנה א'
•    קורסי יסוד - 38 נק"ז
•    אנגלית לפטור - 2 נק"ז
סה"כ 40 נק"ז

שנים ב' ו-ג'
•    חטיבה במזרח-תיכון - 24 נק"ז
•    חטיבה בקרימינולוגיה - 24 נק"ז
•    חטיבה במדע המדינה - 16 נק"ז
•    חטיבה בהיסטוריה - 16 נק"ז
סה"כ 80 נק"ז בחטיבות בשנים ב+ג
סה"כ כל הנק"ז לתואר: 120 נק"ז,

לתנאי הקבלה

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
6 + 8 =