מסלול מצטיינים

סטודנטים בעלי ציון בגרות 90+ יכולים להצטרף למסלול המצטיינים. מסלול זה מציע חווית לימודים ייחודית, בה יזכו הסטודנטים בליווי אישי של חברי סגל בכירים. המסלול מכוון לקדם את הסטודנטים לתארים מתקדמים (מסלולים ישירים לדוקטורט ולימודים לתואר שני במגוון תחומים). ההנחיה האישית תסייע לסטודנטים, בן היתר, לבחור את מסלול הלימודים המתאים לתארים המתקדמים.

סטודנטים אשר יסיימו את שנת הלימודים הראשונה בממוצע ציונים גבוה יהיו רשאים, לפנות בבקשה אל הועדה הפדגוגית המחלקית בבקשה להשתלב בתוכנית זו.

בשנת הלימודים השלישית יתקיים סמינר בינתחומי לכול הסטודנטים המצטינים ("סמינר מצטיינים"), שבו יתמודדו עם תיאוריות ומחקרים במגוון תחומי הדעת ברוח וחברה, יפגשו עם טובי החוקרים באקדמיה הישראלית ויתוו קשרים אקדמיים.

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
8 + 8 =