שירותים לסטודנט

דיקנט הסטודנטים
דיקן הסטודנטים, מר אלון גייר
דיקנט הסטודנטים הינה הרשות המרכזית במכללה המסייעת לסטודנטים במישור הכלכלי, האקדמי, האישי והחברתי-תרבותי תוך תאום וקשר הדוק עם היחידות האקדמיות והמנהליות של המכללה ועם אגודת הסטודנטים.

מלגות סיוע
הנהלת המכללה ודיקן הסטודנטים מקצים מדי שנה תקציב עבור מלגות סיוע. הזכאות לקבלת מלגה נקבעת על-פי מספר אמות מידה המתפרסמות מדי שנה.

פר"ח
המכללה מציעה לסטודנט המחפש עבודה מעניינת, בעלת אתגר חינוכי, להשתלב בפרויקט פר"ח (פרויקט חונכות). פרויקט זה הינו פרויקט חונכות ארצי (חברתי-לימודי) לילדים משכבות מצוקה. סטודנט המעוניין להשתלב בפרויקט זה נרשם בתחילת שנת הלימודים האקדמית במשרדי פר"ח במכללה - מנהלת הנגב הצפוני. אזורי הפעילות: שדרות, נתיבות, אופקים, מ.א. שדות-נגב, אשקלון, מ.א. חוף אשקלון, מ.א. בני שמעון, נווה דקלים, קרית-גת, רהט ובאר-שבע. מהלך החונכות: 8 חודשים. לסטודנט החונך תינתן מלגת עידוד בסך 40% מגובה שכ"ל. ההרשמה לפרויקט פר"ח תתבצע בימי ייעוץ שיפורסמו לקראת פתיחת שנת הלימודים.

מלגות הצטיינות
מלגות הצטיינות מחולקות מדי שנה לסטודנטים שהצטיינו בלימודיהם בשנה"ל החולפת, אשר למדו מערכת שעות לימוד מלאה וממשיכים ללמוד מערכת מלאה בשנה"ל הנוכחית. המועד הקובע לצורך חישוב ממוצעים לקבלת המלגה הוא 30 בדצמבר.

שרות במילואים (ולת"ם סטודנטים)
סטודנט החייב בשירות מילואים, ישלח אישור על היותו סטודנט לקצין הקישור ביחידתו בתחילת כל שנת לימודים על-פי הוראות הצבא, ניתן לזמן סטודנט לשרות מילואים עד 21 ימים בשנה אקדמית (סטודנטים במכינות עד 12 ימים). ניתן להגיש בקשה לקיצור, פיצול או דחיית שירות לוולת"ם סטודנטים, באמצעות משרד הדיקן. את הבקשה יש להגיש מיד עם קבלת צו הקריאה ולא יאוחר מ-45 יום לפני מועד תחילת השרות. ולת"ם סטודנטים מטפל בבקשות הדנות בתקופת מילואים של 6 ימים ומעלה בלבד.

סיוע לסטודנטים הסובלים מליקויי למידה
סטודנט שהתקבל ללימודים ולו ליקויי למידה יכול לקבל הארכת זמן בבחינות והתאמות נוספות בהתאם לאבחון. לשם כך עליו להצטייד בחוות דעת מקצועית, ע"פ נוהל בקשת סטודנטים להקלה בשל ליקויי למידה, ולמסור אותה בחודש הראשון של סמסטר א' למשרד הדיקן. ועדה הכוללת פסיכולוגית ואנשי אקדמיה תקבע האם הסטודנט זכאי להארכת זמן בבחינות או להתאמות אחרות. האישור יימסר לפני תקופת הבחינות.

סיוע לסטודנטים בעלי לקויות רפואיות
סטודנט  המבקש תנאים מיוחדים בבחינות בגין לקות רפואית, יגיש בקשה עם קבלתו ללימודים ולא יאוחר משבועיים לאחר תחילת כל סמסטר.

סיוע לסטודנטים עולים
סטודנטים עולים חדשים זכאים לקבל שיעורי עזר על-פי הקריטריונים שנקבעו על-ידי מנהל הסטודנטים, השתתפות של מנהל הסטודנטים בהוצאות התשלום עבור פגישות ייעוץ בשרות הפסיכולוגי וכן, הארכת זמן במבחנים.  פרטים נוספים ניתן למצוא בידיעון דיקן הסטודנטים.

הספרייה האקדמית
אוסף הספרייה כולל ספרי עיון, ספרי קריאה, כתבי עת בעברית ובאנגלית, מאגרי מידע, קלטות וידאו ותקליטורי מולטימדיה. לרשות הסטודנט עמדות מחשב לאיתור חומר מהמצאי בספריה ובספריות אקדמיות אחרות. בחומר האור-קולי ניתן להשתמש בעמדות אישיות לצפייה ולהאזנה.
שעות הפתיחה: ימים א'-ה'  7.30 - 18.45 יום ו' 7.30 - 11.00 השאלת ספרים אפשרית לאחר רכישת כרטיס שרות לסטודנט, הכולל דמי שימוש בספריה.

אגודת הסטודנטים
במכללה פועלת אגודת סטודנטים, הנבחרת ע"י הסטודנטים. כל סטודנט מן המניין רשאי להגיש מועמדותו למועצת הסטודנטים. המועצה אחראית על בחירות מזכירות האגודה. מזכירות האגודה מורכבת מבעלי התפקידים הבאים: יו"ר אגודת הסטודנטים' סגן יו"ר אגודת הסטודנטים' יו"ר ועדת תרבות וספורט, גזבר האגודה, דוברות, פרסום ויחסי ציבור, חבר ועד לעניינים אקדמיים, מבקר האגודה, עורך עיתון הסטודנטים.

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
3 + 0 =