כל עשייה אמנותית מצריכה מספר מרכיבים כדי להתממש במלואה. אחד מהמרכיבים החיוניים הינו – קהל: א.נשים הצופים, עדים, חווים ו/א משתתפים במעשה האמנותי. הגישה לנושא "קהלים" בעולם התרבות, הינה במרבית המקרים, מסורתית ומסתכמת בשיווק רחב ומכירה / קניית כרטיסים. במציאות חיינו, בעידן של טכנולוגיה ומדיות רבות ומגוונות לתקשורת ולצריכה, הופכת סוגיית פיתוח קהלים לשאלה קיומית עבור אנשי וארגוני תרבות בארץ ובעולם.

המעבדה לפיתוח קהלים לתרבות בפריפריה תקדם פיתוח של קהלים בדרכים חדשניות ויצירתיות ובשילוב טכנולוגיות חדשות בפריפריה, בדגש על הפריפריה בדרום הארץ, בהסתמך על העבודה הנעשית בעשור האחרון באופקים במסגרת פסטיבל מדרום, אשר ישמשו כמקור למידע ונתונים וכמקרה בוחן ממשי.

ניהול

מחלקה מנהלת: המחלקה לתרבות – יצירה והפקה
מנהלת המעבדה: נואית זכאי
מנטור: יעודכן בהמשך

ועדה מייעצת:

שותפים מן התעשייה:

קהל יעד

המעבדה מיועדת לסטודנטים, מרצים, עובדים ותושבי הסביבה המעוניינים לפתח טכנולוגיות חדשות לפיתוח קהלים לתחום התרבות בכלל ובפריפריה בפרט.

דרישות קדם לכניסה למעבדה

ראיון קבלה.