המחלקה  ל-BA בלימודים רב-תחומיים
כנס רוח בספיר - לחשוב מהדרום

המחקר במדעי הרוח והחברה באקדמיה המודרנית נשען על מחשבת הנאורות ובה מופיע המרכז כמבוע של רעיונות בעלי תוקף אוניברסאלי הניתנים ליישום באתרים גאוגרפיים שונים. על פי מבנה זה, המרכז יוצר את ה"תיאוריה" – המושג, המחשבה, הניתוח, הכתיבה – ואילו על הפריפריה מוטל לספק את חומרי הגלם שעליהם יוחלו אותם מושגים שנוצרו כבר במרכז. בעשרים השנים האחרונות נערכים נסיונות שונים לערער על המבנה הזה, ולהפוך את הפריפריה לאתר שממנו נעשית ההמשגה עצמה ובו נוצרים דפוסים אחרים של מחשבה, כתיבה, יצירה והגות. כאלה הם קריאתו של דיפש צ'קרברטי לערוך "פרובינציאליזציה לאירופה", הכרזתם של ג'ין וג'ון קומרוף על קיומה של "תיאוריה מן הדרום", טענתו של אשיל במבה בדבר ה"הפיכה לשחור" של העולם ודיונו של אדוארדו ויוירוס דה קוסטה ב"מטאפיזיקות קניבליות". מהלכים אלה משרטטים את הדרום הגלובלי (העולם שאיננו אירופה ואמריקה הצפונית) כאתר גיאוגרפי שהוא בה בעת סוציו-פוליטי, כלכלי ותרבותי, ומבקשים למצוא בו מהלכים מושגיים ויצירתיים חדשים.

מכללת ספיר נמצאת בדרום הישראלי. בכנס זה אנחנו מבקשים לשאול איזו מחשבה דרומית אפשר שתיווצר מתוך התנאים הפיזיים, האקלימיים, הכלכליים, החברתיים והביטחוניים של מקום זה. אנו מבקשים לבחון מהי מחשבה מן הפריפריה? מהי כתיבה ממקום של הכפפה מעמדית או אתנית, של דחק כלכלי, או של גופניות מאוימת? כיצד עבודה מנקודות מוצא כאלה מציעה יחס אחר בין המשגה ושטח, בין תיאוריה לסיפורי מקרה?

הכנס מאגד דיון עדכני ומרתק בסוגיות של מחשבה ומחקר דרומיים באקדמיה הישראלית, באתגרים התיאולוגיים של הגות יהודית ואסלאמית, במרחבי הביניים המתקיימים בין מרכז ופריפריה, כמו גם בסוגיות של כלכלה, תרבות, וגלובליזציה. בכנס ייערכו גם שני מושבים הבוחנים את היצירה האמנותית מהדרום, בתחומי קולנוע, שירה, ספרות, מוסיקה ואמנות.

כנס רוח בספיר

 

עזרא אוריון, אבנים בשדה צין | צילום: אברהם חי