סוציולוגיה של משבר
קול קורא לכנס ה- 52 של האגודה הסוציולוגית הישראלית

בחסות המחלקה לתקשורת במכללה האקדמית ספיר
8—10 בפברואר 2021

משלהי חורף 2020, מיטלטלת מציאות החיים ברוב העולם לנוכח הופעתו והתפשטותו של נגיף הקורונה. COVID-19, שגבה עד כה את חייהם.ן של מאות אלפים ברחבי הגלובוס, הוגדר כמגפה עולמית. הוא הפך אוכלוסיות רחבות לנייחות, מסוגרות ומבודדות, פגע קשות בכלכלות רבות והשפיע באופן דרמטי על תחומי חיים שונים. המשבר שיצרו המגפה ודרכי ההתמודדות עימה איננו רק גלובלי, אלא גם רב מערכתי. הוא מושפע ומשפיע על מערכות חברתיות רבות ועל הקשרים ביניהן: מבריאות, ממשל, כלכלה, תרבות, תקשורת, ארגונים ועבודה, דמוגרפיה, מדע, טכנולוגיה, חינוך וסביבה, דרך צבא, ביטחון ועירוניות, ועד לגוף, מגדר, אתניות, לאומיות, משפחה וקהילה. הקשרים המסועפים בין מערכות חברתיות אלה, שתרמו בדרכים שונות להמשגת המשבר, לעיצובו, לגיבוש אופני ההתמודדות איתו ולתוצאותיו, יעמדו לבחינה ביקורתית בכנס השנתי ה-52 של האגודה הסוציולוגית הישראלית.

כמו משברים קודמים, גם משבר זה מאופיין בשילוב של ייאוש, תקווה ושיח של מומחים.ות. יש המצביעים.ות על הדרכים שבהן מנוצל המשבר למימוש של דוקטרינת הלם נוספת[1] ויש הרואים.ות בו הזדמנות לממש את היפוכה. יש המפנים.ות את תשומת הלב הציבורית לכך שהמשבר הוביל לצניחה כלכלית עמוקה, לעשרות מיליוני עובדים.ות מובטלים.ות ולמיליוני עסקים שאיבדו את לקוחותיהם.ן ואת קו האשראי שלהם.ן,[2] ויש הרואים.ות במשבר דווקא חלון הזדמנויות לכלכלה ולעולם עבודה חדשים. יש מי שטוענים.ות שמשבר הרפואה הציבורית והכלכלה לא נגרם בשל תכנון שגוי אלא בשל החלטות פוליטיות ופירוק מכוון של יכולות מדינתיות והעברת האחריות מהמדינה לכתפי האזרחים.ות,[3] ויש מי שמתבוננים.ות באופטימיות וטוענים.ות שלצד תחושת חוסר המסוגלות לפעול, המשבר יכול גם לחולל נקודת מפנה עבור אזרחים.ות ולאפשר להם.ן להתעשת, להתאושש ולממש סוכנות אפקטיבית נגד שימוש בלתי לגיטימי בכוח ובסמכות.[4] מול האופטימיות הזו, נתונים אמפיריים חושפים כבר כעת שימור של יחסי כוחות, המתבטא בין היתר בכך שהנפגעים המרכזיים מהמשבר הם אלו המשתייכים לפריפריה החברתית, ובהם עניים, מיעוטים אתניים, בעלי מוגבלויות ונשים.[5]

ככל שנמשך המשבר, כך הופכת לקריטית יותר תרומת הסוציולוגיה לבחינה ביקורתית של פרקטיקות ותהליכים חדשים וישנים ולניתוח אופני השתלבותם אלה באלה. ועדת הכנס מזמינה חוקרות.ים לתרום לדיון הסוציולוגי על המשבר הנוכחי ‏– ועל משברים באופן כללי – מפרספקטיבות שונות, אמפיריות או תיאורטיות, כמו גם לדון בשאלות על אפיסטמולוגיה של משברים, כולל כאלה המתקיימים כיום בדיסציפלינה ובמחקר הסוציולוגי עצמו. באיזה אופן הדמיון הסוציולוגי יכול לתרום להבנה שלנו ביחס לדינמיקות החברתיות שמאפשרות מצבי משבר, מתפתחות בזמן משבר ונוצרות בעקבות מצבי משבר? כיצד מיוצרות ומתעצבות היררכיות של סיכון, ניצול ותיעדוף בצל משבר? כיצד מתקיימת ההנגדה בין מושגים שיחיים כגון "שגרה" ו"שגרת משבר", "מצב חירום" ו"מצב חירום מתמשך" וכיצד מושגים כאלה מבנים את הבנת המשבר? מי הם הסוכנים.ות (אנושיים.ות ולא-אנושיים.ות) השותפים.ות לייצור ולניהול מצבים משבריים ומי המרוויחים.ות והנפגעים.ות מכך? האם המשבר מחזק מבנים חברתיים מוכרים, או דווקא מהווה בסיס אפשרי לשינויים? האם ניתן להתחיל להעריך איזה סוגים של עתיד חברתי יחולל המשבר הנוכחי, על רבדיו השונים, וכיצד תיראה הסוציולוגיה בעקבותיהם? הכנס יעסוק בשאלות כאלה ודומות להם, לצד הרצאות במגוון תחומי העיסוק הסוציולוגי בישראל.


[1] קליין, נעמי (2009) דוקטרינת ההלם: עלייתו של הקפיטליזם של האסון. תל-אביב: אנדלוס.

[2] Roubini, Nouriel (2020) Coronavirus pandemic has delivered the fastest, deepest economic shock in history. The Guardian, 25 March. Available at: https://www.theguardian.com/business/2020/mar/25/coronavirus-pandemic-has-delivered-the-fastest-deepest-economic-shock-in-history

[3] Saad-Filho, Alfredo (2020) From COVID-19 to the End of Neoliberalism. Critical Sociology 46(4-5): 477-485; http://www.americananthropologist.org/2020/07/02/covid-twitter-and-critique-an-interview-with-carlo-caduff.

[4] Bhabha, Homi K. (2020) In Conversation with Prof. Homi K. Bhabha & Prof. Margaret MacMillan, July 2. Available at: https://youtu.be/GdfqYauxWU0

[5] Kendi, Ibram X (2020) What the racial data show. The Atlantic, April 6. Available at: https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/04/coronavirus-exposing-our-racial-divides/609526/; Lerner, Sharon (2020) Coronavirus numbers reflect New York City’s deep economic divide. The Intercept, April 9. Available at: https://theintercept.com/2020/04/09/nyc-coronavirus-deaths-race-economic-divide/

פורמט הכנס

בתחילת אוקטובר 2020 ועדת הכנס תכריע לגבי פורמט הכנס: פרונטלי (במכללה האקדמית ספיר), מקוון או היברידי.

מבנה הכנס

הכנס יכלול מושבי מליאה, מושבי מיני-מליאה, מושבים נושאיים, שולחנות עגולים, תצוגת פוסטרים, מושבים מיוחדים וסדנאות. במושבי מליאה ומיני-מליאה יוצגו הרצאות מוזמנות, ובמושבים הנושאיים יוצגו הרצאות שהוצעו על-ידי חברות וחברי האגודה תחת הנושא המרכזי של הכנס וכן בנושאים סוציולוגיים מגוונים. רוב המושבים הנושאיים (אך לא כולם) יאורגנו על-ידי אחת או יותר מהקהילות המקצועיות של האגודה. חלק מההרצאות שיתקבלו ישובצו למושב שולחנות עגולים, שבו יוצגו הרצאות בסגנון לא פורמלי, כדי לעודד שיח מפרה וידידותי בין חוקרים.ות החולקים.ות תחומי עניין משותפים. ועדת הכנס מעודדת את המציגים.ות להציג עבודותיהם.ן בעברית או בערבית ותעשה מאמץ להנגיש את הדברים לכלל המשתתפים.ות. בהתאם לפורמט הכנס, הוועדה תיערך להנגשתו לבעלי.ות מוגבלויות.

היום הראשון של הכנס יוקדש לסדנאות העשרה ופיתוח מקצועי מטעם המחלקה לתקשורת בספיר. בנוסף לכך, כמדי שנה, יוענקו במסגרת האסיפה השנתית של האגודה פרס האגודה הסוציולוגית הישראלית על-שם אליהו לואי גוטמן למאמר המצטיין ופרס התיזה המצטיינת. קולות קוראים להגשת מועמדות לפרסים אלה יפורסמו בהמשך. הכנס ילווה במעטפת מדיה שתאפשר לחברי.ות הקהילה לחשוף את עבודותיהם.ן לקהל הרחב.

הגשת הצעות להשתתף כמציגיםות בכנס

מוזמנים.ות להגיש תקצירים לוועדה המארגנת חברי.ות האגודה בשלבים שונים של חייהם האקדמיים: חוקרים.ות, בעלי.ות תואר שני או שלישי, דוקטורנטים.ות, ותלמידי.ות תואר שני הנמצאים.ות בשלב מתקדם של כתיבת תזה מחקרית. כמו בכנסים הקודמים, ניתן להציג בכנס מחקרים בכל נושא סוציולוגי, גם אם אינו קשור לנושא המרכזי של הכנס.

הגשת תקצירי הרצאות

תקצירי הרצאותיש להגיש את תקצירי ההרצאות המוצעות דרך מערכת ההרשמה ובהתאם להנחיות שלהלן. הוועדה המארגנת וראשי הקהילות המקצועיות הרלבנטיות יבחנו את התקצירים, ואלו שיימצאו מתאימים.ות יתקבלו וישובצו להצגה במושבים המקבילים, בשולחנות העגולים או בתצוגת הפוסטרים. השיבוץ ייעשה תוך ניסיון לבנות מושבים לכידים ככל האפשר, שבהם דיאלוג משמעותי בין ההרצאות, כך שהשלם יעלה על חלקיו. חלק מהקהילות המקצועיות יוציאו בשבועות הקרובים קולות קוראים ממוקדים עבור המושבים שבאחריותן. מידע ועדכונים בנוגע לקולות הקוראים של הקהילות השונות יישלחו לחברי.ות האגודה, וכן יפורסמו באתר הכנס ובעמוד הפייסבוק של האגודה הסוציולוגית

הגשת הצעות מושבים מאורגנים מראש

ועדת הכנס מעודדת יוזמות למושבים/שולחנות עגולים שלמים ומאורגנים מראש, שאותם יש להגיש דרך מערכת ההרשמה ובהתאם להנחיות שלהלן. ניתן להגיש הצעות למושבים בכל נושא, אך עדיפות תינתן למושבים המתכתבים עם הנושא השנתי של הכנס. הועדה המארגנת תבחן את ההצעות ותשלח הודעת קבלה או דחייה במועד שנקבע למשלוח ההודעות על קבלת הצעות להרצאות בכנס.

כללי ההשתתפות בכנס

כל המשתתפים.ות בכנס – יו"ר מושבים, מתדיינים.ות, מציגים.ות ומאזינים.ות – חייבים.ות בחברות תקפה באגודה ובדמי הרשמה לכנס. בהתאם למדיניות שקבעה האגודה, לסטודנטים.ות תינתן הנחה בדמי ההשתתפות וההרשמה (בכפוף להצגת אישור לימודים). כל משתתף.ת רשאי.ת להציג עבודה אחת בלבד בכנס. מציגים.ות יוכלו לשמש גם בתפקיד יו"ר מושב וכמתדיינים.ות.

לוח זמנים

01/10/2020 - פרסום החלטת ועדת הכנס לגבי פורמט הכנס
01/10/2020 - פתיחת מערכת הגשת התקצירים והרשמה בתעריף מוזל
01/11/2020 - מועד אחרון להגשת תקצירים
01/12/2020 - שליחת תשובות למגישי.ות הצעות
17/12/2020 - מועד אחרון להרשמה ותשלום של משתתפי.ות הכנס (מציגים.ות, יו"ר, מתדיינים.ות)
03/01/2021 - פרסום תכנית הכנס
25/01/2021 - סיום הרשמה בתעריף מוזל
26/01/2021 - פתיחת הרשמה בתעריף רגיל
08/02/2021 - סדנאות מקצועיות
09-10/2/2021 - מושבי הכנס

הנחיות להגשת תקצירים

ועדת הכנס מעודדת הצגת הרצאות בערבית. יחד עם זאת, את התקצירים יש להגיש בעברית או באנגלית דרך מערכת ההרשמה של הכנס, בכתובת https://registration.israel-sociology.org.il/2021.
האורך המרבי לתקציר הוא 300 מילים. התקציר ישמש להערכת ההצעות, והצעות שיתקבלו יפורסמו באתר הכנס, לכן יש להקפיד להציג בתמצות וברהיטות את כל המידע הרלוונטי:

 • כותרת ההרצאה
 • הטענות המרכזיות של המחקר שיוצג
 • תרומה תיאורטית ואמפירית
 • שיטת המחקר
 • הממצאים העיקריים
 • שפת ההרצאה (עברית / ערבית)
 • שם פרטי ושם משפחה של המציג.ה (או מציגים.ות)
 • תואר או סטטוס אקדמי
 • השתייכות מוסדית
 • דוא"ל ומספר טלפון
 • ביוגרפיה קצרה (4-5) שורות בעברית

סטודנטים.ות לתואר שני

מוזמנים להגיש תקצירים בצירוף מכתב המלצה מהמנחה, המתאר את מידת ההתקדמות של הסטודנט.ית (רצ"ב טופס ההמלצה).

הנחיות להגשת הצעה עבור מושב/שולחן עגול מאורגן מראש

הצעות למושבים מאורגנים מראש יש להגיש בעברית או באנגלית דרך מערכת ההרשמה של הכנס, בכתובת https://registration.israel-sociology.org.il/2021. יש לציין את שם יו"ר המושב, תואר אקדמי, השתייכות מוסדית, דוא"ל ומספר טלפון, וכן הצגה קצרה (עד 400 מלה) של נושא המושב והסוגיות המרכזיות שיעמדו לדיון. להצעת המושב יש להוסיף את פרטי כל המציגים.ות ותקצירי כל ההרצאות בפורמט שלעיל.

לשאלות, ניתן לפנות לרכז הכנס תומר מידזיגורסקי: issconf2021@gmail.com
או לרכזת האגודה הישראלית לסוציולוגיה אליזה פרנקל: Secretary@israel-sociology.com   

בברכת כנס מוצלח ופורה,
ועדת הכנס
: מוטי גיגי (יו"ר הכנס), יעל ברדה (נציגת הכנס הבא), לב גרינברג (נשיא האגודה), דניאל דה מלאך (ספיר), הגר להב (ספיר), עליזה לוין (נציגת אוניברסיטאות), רגב נתנזון (ספיר), אליזה פרנקל (מזכירת האגודה), הילה צבן (נציגת מכללות וקהילות) ניצן רימון-צרפתי (ספיר), סיגל נגר-רון (ספיר), תמי רזי (ספיר), אורי שוורץ (יו"ר הכנס הקודם), ליאת ליפשיץ-מילווידסקי (ספיר), לבנת קונופני-דקלב (נציגת הדוקטורנטים.ות).

عِلْم اجتماع الأزمة
دعوة للمؤتمر الـ 52 لرابطة عِلْم الاجتماع الإسرائيليّة

برعاية قسم الإعلام في كلّيّة "سبير"
8 – 10 شباط 2021

منذ أواخر شتاء 2020 وواقع الحياة في معظم أنحاء العالم يتزعزع في ظلّ ظهور وانتشار فايروس كورونا. COVID-19، الذي أودى حتّى الآن بحياة مئات الآلاف في أرجاء العالم، تمّ تعريفه كوباء عالميّ. لقد حوّل الكثير من سكّان العالم إلى سكّان ثابتين يعيشون في ظروف إغلاق وعُزْلة، مَسّ وبشدّة بكثير من الاقتصادات وكان له تأثير دراماتيكيّ في مختلف مجالات الحياة. إنّ الأزمة التي سَبَّبها الوباء وطُرُق مواجهته ليست أمورًا على الصعيد العالميّ فحسب، بل شاملة أيضًا، إذ تتأثّر بالكثير من المنظومات الاجتماعيّة، وتؤثّر فيها وفي العلاقات بينها، بدءًا بالصحّة، الإدارة، الاقتصاد، الثقافة، الإعلام، الـمُنظَّمات، التشغيل، الديموغرافيا، العلوم، التكنولوجيا، التربية والتعليم والبيئة، مرورًا بالجيش، الأمن والمدينيّة، وانتهاءً بالجسد، الجندر، العرقيّة، القوميّة، العائلة والمجتمع المحلّيّ. العلاقات المتشابكة بين هذه المنظومات الاجتماعيّة التي أسهمت في وضع وتحديد مُصطلَحات هذه الأزمة، تصميمها، بَلْوَرة طُرُق مواجهتها ونتائجها، ستكون محلّ اختبار من قبل رابطة عِلْم الاجتماع الإسرائيليّة في مؤتمرها الـ 52.
على غرار أزمات سابقة، تتميّز هذه الأزمة أيضًا بتضافر اليأس، الأمل وحوار المختصّين/ ات. هناك من يشيرون/ يُشرن إلى الطرق التي تُستغلّ فيها الأزمة لتحقيق عقيدة صدمة أخرى ، وهناك من يعتبرونها/ يعتبرنها فرصة لتحقيق عكسها. هناك من يلفتون/ يلفتن الانتباه الجماهيريّ إلى كون الأزمة قد أدّت إلى هبوط اقتصاديّ شديد أفرز عشرات الملايين من العاطلين/ ات عن العمل وملايين المصالح التجاريّة التي فقدت زبائنها وإطار ائتمانها . في المقابل، هناك من يعتبرون/ يعتبرن الأزمة فرصة لاقتصاد وعالَم عمل جديدَيْن. هناك من يدّعون/ يدّعين أنّ أزمة الطبّ الجماهيريّ والاقتصاد لم تحدث بسبب تخطيط غير سليم، بل بسبب قرارات سياسيّة ونَقْل المسؤوليّة من الدولة إلى كاهل المواطنين والمواطنات . وهناك من يتأمّلون/ يتأمّلن الوضع بتفاؤل ويدّعون/ يدّعين أنّه إلى جانب الشعور بفقدان القدرة على العمل، فإنّ الأزمة قد تُحدث نقطة تحوّل بالنسبة إلى مواطنين/ ات وتمكّنهم/ نّ من استعادة الهدوء، الانتعاش وأنّ يكونوا/ يكُنّ فعّالين/ ات  ضدّ الاستخدام غير المشروع للقوّة والصلاحيّة . مقابل هذا التفاؤل، تشير المعطيات التجريبيّة إلى أنّه، ومن الآن، هناك حفظًا وإبقاءً على علاقات القوّة الذي ينعكس بالأساس في كون المتضرّرين من الأزمة هم من ينتمون/ ينتمين إلى الهامش الاجتماعيّ ومن بينهم الفقراء، الأقلّيّات العرقيّة، ذوي القدرات المحدودة والنساء .
كلّما طالت الأزمة، زادت أهمّيّة إسهام عِلْم الاجتماع في الفحص الناقد للمُمارَسات والعمليّات الجديدة والقديمة وفي تحليل أنماط اندماجها ببعضها. تدعو لجنة المؤتمر الباحثين والباحثات إلى الإسهام من منظور عِلْم الاجتماع في النقاش الذي يتناول الأزمة الحاليّة - والأزمات عامّة - من وجهات نظر مختلفة، تجريبيّة أو نظريّة، بالإضافة إلى نقاش في أسئلة حول نظريّة المعرفة للأزمات (إيبيستمولوجيا الأزمات)، بما في ذلك تلك التي تحدث حاليًّا في مجال عِلْم الاجتماع والبحث الاجتماعيّ نفسه. كيف يُمكِن للخيال من مجال عِلْم الاجتماع أن يُسهم في فهمنا للديناميكيّات الاجتماعيّة التي تتيح وقوع الأزمات، تتطوّر فيها، وتنشأ نتيجة للأزمات؟ كيف يتكوّن التسلسل الهرميّ للمخاطر، الاستغلال وتحديد الأولويّات في ظلّ الأزمة؟ وكيف ينشأ التعارض بين مفاهيم متداولة مثل "الروتين" و "روتين الأزمة" و "حالة الطوارئ" و "حالة الطوارئ المستمرّة"، وكيف تُبَنْيِن هذه المفاهيم إدراكَ الأزمة؟ من هم الوكلاء/ الوكيلات (من البشر ومن غيرهم) الـمُشارِكين/ الـمُشارِكات في إنتاج وإدارة الأزمات ومن يستفيد منها ومن يتضرّر بسببها؟ هل تُعزِّز الأزمة هياكل اجتماعيّة مألوفة، أم أنّها أساس مُحتمَل للتغيير؟ هل يُمكِن البدء بتقييم أنواع المستقبل الاجتماعيّ التي ستنتجها الأزمة الحاليّة، بمختلف مستوياتها، وكيف سيبدو عِلْم الاجتماع في أعقابها؟ سيتناول المؤتمر مثل هذه الأسئلة وأخرى شبيهة، إلى جانب مُحاضَرات في المجالات المنوّعة التي يتناولها عِلْم الاجتماع في إسرائيل.


[1]  נעמי קליין (2009) דוקטרינת ההלם :עלייתו ש ל הקפיטליזם של האסון .תל-אביב :אנדלוס.

[2]  Roubini, Nouriel (2020) Coronavirus pandemic has delivered the fastest, deepest economic shock in history. The Guardian, 25 March. Available at: https://www.theguardian.com/business/2020/mar/25/coronavirus-pandemic-h…

[3] Saad-Filho, Alfredo (2020) From COVID-19 to the End of Neoliberalism. Critical Sociology 46(4-5): 477-485; http://www.americananthropologist.org/2020/07/02/covid-twitter-and-crit…;

[4] Bhabha, Homi K. (2020) In Conversation with Prof. Homi K. Bhabha & Prof. Margaret MacMillan, July 2. Available at: https://youtu.be/GdfqYauxWU0

[5]  Kendi, Ibram X (2020) What the racial data show. The Atlantic, April 6. Available at: https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/04/coronavirus-exposing-…; Lerner, Sharon (2020) Coronavirus numbers reflect New York City’s deep economic divide. The Intercept, April 9. Available at: https://theintercept.com/2020/04/09/nyc-coronavirus-deaths-race-economi…;

صيغة المؤتمر

في مطلع تشرين الأوّل 2020 ستقرّر لجنة المؤتمر صيغته إمّا وجاهيّ (في الكلّيّة الأكاديميّة سبير)، أو محوسب أو الدمج بين الصيغتَيْن.

مبنى المؤتمر

سيتضمّن المؤتمر جلسات عامّة، جلسات عامّة مُصغَّرة، جلسات حسب مواضيع، طاولات مستديرة، عَرْض مُلصَقات وورش. في الجلسات العامّة والجلسات العامّة الـمُصغَّرة، سيتمّ تقديم مُحاضَرات طُلبت من باحثين وباحثات. وفي الجلسات حسب المواضيع سيتمّ تقديم مُحاضَرات من قبل أعضاء الرابطة، رجالًا ونساء، تحت الموضوع الرئيسيّ للمؤتمر، وكذلك في مواضيع منوّعة من عِلْم الاجتماع. ستُنظَّم معظم (ولكن ليس كلّ) الجلسات حسب المواضيع من قِبَل واحدة أو أكثر من المجموعات المهنيّة للرابطة. بعض الـمُحاضَرات التي سَتُقْبَل سيتمّ ستقام في جلسة طاولة مستديرة تُقدَّم فيها مُحاضَرات بنمط غير رسميّ، بهدف تشجيع خطاب وحوار مثمر وودّيّ بين الباحثين والباحثات ذوي الاهتمامات الـمُشترَكة. تشجّع لجنة المؤتمر مقدّمي/ مقدّمات العروض على تقديم أعمالهم/ نّ باللغة العبريّة أو العربيّة وستبذل جهدًا لإتاحتها لجميع الـمُشارِكين. بناءً على صيغة المؤتمر، ستستعدّ اللجنة لإتاحته لذوي القدرات المحدودة.
سَيُخَصَّص اليوم الأوّل من المؤتمر لورش الإثراء والتطوير المهنيّ من قبل قسم الإعلام في كليّة سبير. بالإضافة إلى ذلك، كما عوّدناكم كلّ عام في إطار الاجتماع السنويّ للرابطة، سيتمّ تقديم جائزة رابطة عِلْم الاجتماع الإسرائيليّة على اسم إلياهو لويس غوطمن للمقال المتميّز وجائزة الأطروحة المتميّزة. سيتمّ الإعلان عن الترشيحات لهذه الجوائز لاحقًا. سترافق المؤتمر تغطية إعلاميّة تتيح لأعضاء الرابطة، رجالًا ونساء، تعريف الجمهور بأعمالهم.

تقديم مُقترَحات للمُشارَكة كمقدّمي/ ات عروض في المؤتمر

تدعو اللجنة التنظيميّة أعضاء الرابطة في مراحل مختلفة من حياتهم الأكاديميّة: باحثين/ باحثات، حاملي/ حاملات درجة الماجستير أو الدكتوراه، طلّاب/ طالبات الدكتوراه وطلّاب/ طالبات درجة الماجستير الموجودين في مرحلة متقدّمة من كتابة أطروحة البحث، إلى تقديم مُلخَّصات أبحاثهم إليها. كما هو الحال في المؤتمرات السابقة، يُمكِن في هذا المؤتمر تقديم بحث حول أيّ موضوع في عِلْم الاجتماع، حتى لو لم يكن ذا صلة بالموضوع الرئيسيّ للمؤتمر. 

تقديم مُلخَّصات الـمُحاضَرات

يجب تقديم مُلخَّصات الـمُحاضَرات الـمُقترَحة من خلال منظومة التسجيل وَوِفقًا للتعليمات أدناه. تفحص اللجنة الـمُنظِّمة ورؤساء المجموعات المهنيّة ذات الصلة الـمُلخَّصات، وستُقبل تلك التي تبيّن أنّها ملائمة وستُدرج في الجلسات الموازية أو الطاولات المستديرة أو في عرض الـمُلصَقات. سيتمّ إدراجها بطريقة تهدف إلى بناء جلسات مُتماسِكة قدر الإمكان، يدور فيها حوار هادف بين الـمُحاضَرات، بحيث يفوق الكلّ مجموع أجزائه. سَتُصْدِر بعض المجموعات المهنيّة في الأسابيع المقبلة دعوات للجلسات الواقعة تحت مسؤوليتها وستُرسل المعلومات والحتلنات المتعلّقة بالدعوات من جانب المجموعات المختلفة إلى أعضاء الرابطة، كما ستُنشر على موقع المؤتمر (http://issconf2021.org.il/) وعلى صفحة الفيسبوك لرابطة عِلْم الاجتماع (https://www.facebook.com/IsraelSociology)

تقديم اقتراحات للجلسات الـمُنظَّمة مُسبقًا

تُشجِّع لجنة المؤتمر المبادَرات بجلسات/ طاولات مستديرة كاملة ومُنظَّمة مُسبقًا، والتي يجب تقديمها من خلال منظومة التسجيل وَوِفقًا للتعليمات أدناه. يُمكِن تقديم الاقتراحات لجلساتٍ حول أيّ موضوع، ولكن ستُمنح الأولويّة للجلسات التي تتوافق مع الموضوع السنويّ للمؤتمر. سَتَدْرُس اللجنة الـمُنظِّمة الاقتراحات وتُرسل إشعارًا بالقبول أو الرفض في الموعد الـمُحدَّد لإرسال الإشعارات بشأن قبول الاقتراحات بتقديم مُحاضَرات في المؤتمر.

قواعد الـمُشارَكة في المؤتمر

على الـمُشاركين في المؤتمر - رؤساء الجلسات، المتحاورين، مُقدِّمي العروض والمستمعين – ملزمين بعضويّة سارية المفعول في الجمعيّة وبرسوم التسجيل للمؤتمر، وَوِفقًا للسياسة التي وضعتها الجمعيّة، سيُمنح الطلّاب/ الطالبات خصمًا على رسوم الـمُشارَكة والتسجيل (منوطٌ بتقديم تصريح الدراسة). يُمكِن لكلّ مشارك/ ة تقديم عمل واحد في المؤتمر. يُمكِن لمقدّمي/ ات العروض أيضًا أن يُشْغِلوا/ نَ دور رئيس جلسة أو متحاورين.

الجدول الزمنيّ

01.10.2020    نَشْر قرار لجنة المؤتمر بشأن صيغة المؤتمر
01.10.2020    فَتْح منظومة تقديم الـمُلخَّصات والتسجيل بسعر مُخفَّض
01.11.2020    آخر موعد لتقديم الـمُلخَّصات
01.12.2020     إرسال ردود لمقدّمي/ ات الاقتراحات
17.12.2020     آخر موعد للتسجيل ودفع المشاركين/ ات لرسوم الـمُشارَكة في المؤتمر (مقدّمي/ ات العروض، رؤساء الجلسات، المتحاورون)
03.01.2021    نَشْر برنامج المؤتمر
25.01.2021    انتهاء التسجيل بسعر مُخفَّض
26.01.2021    فَتْح التسجيل بسعر عاديّ
08.02.2021    ورش مهنيّة
10.2.2021- 09    جلسات المؤتمر

تعليمات تقديم الـمُلخَّصات

تُشجِّع لجنة المؤتمر على تقديم الـمُحاضَرات باللغة العربيّة. لكن، يجب تقديم الـمُلخَّصات باللغة العبريّة أو الإنجليزيّة من خلال منظومة التسجيل للمؤتمر، على العنوان https://registration.israel-sociology.org.il/2021.  
 الحدّ الأقصى لطول الـمُلخَّص هو 300 كلمة. سيتمّ استخدام الـمُلخَّص لتقييم الاقتراحات، وستُنشر الـمُقترَحات التي يتمّ استلامها على موقع المؤتمر، لذا تأكّدوا/ ن من تقديم جميع المعلومات ذات الصلة بإيجاز وبطلاقة:

 • عنوان الـمُحاضَرة
 • الادّعاءات المركزيّة في البحث الذي سيُعرض
 • الـمُساهَمة النظريّة والتجريبيّة
 • طريقة البحث
 • النتائج الرئيسيّة
 • لغة الـمُحاضَرة (العبريّة/ العربيّة)
 • الاسم الشخصيّ واسم العائلة لمقدّم/ ة، مقدّمي/ ات العرض
 •  الدرجة أو المكانة الأكاديميّة
 • الانتماء المؤسّسي ّ
 • البريد الإلكترونيّ ورقم الهاتف
 • سيرة ذاتية قصيرة (5-4) أسطر بالعبريّة

طلّاب وطالبات الماجستير مدعوّون لتقديم مُلخَّصات مع خطاب توصية من الـمُشرِفين يصف درجة تقدُّم الطالب/ ة (مُرْفَق استمارة التوصية).

تعليمات لتقديم اقتراح لجلسة / طاولة مستديرة مُنظَّمة مُسبقًا

الاقتراحات للجلسات الـمُنظَّمة مُسبقًا يجب تقديمها باللغة العبريّة أو الإنجليزية من خلال منظومة التسجيل للمؤتمر، على العنوان https://registration.israel-sociology.org.il/2021. يجب ذكر اسم رئيس الجلسة، الدرجة الأكاديميّة، الانتماء المؤسّسيّ، البريد الإلكترونيّ بالإضافة إلى عرض قصير (حدّ أقصى 400 كلمة) لموضوع الجلسة والقضايا الرئيسيّة المطروحة للنقاش فيها. إلى اقتراح الجلسة يجب إضافة تفاصيل جميع مقدّمي/ ات العروض ومُلخَّصات جميع الـمُحاضَرات بالصيغة الواردة أعلاه.
للمزيد من الأسئلة، بالإمكان التواصل مع منسّق المؤتمر تومر ميدزيغورسكي: issconf2021@gmail.com

مع تمنّياتنا لكم بمؤتمر ناجح ومثمر.
لجنة المؤتمر: موطي جيجي (رئيس المؤتمر)، ياعيل باردا (ممثّلة المؤتمر القادم)، ليف غرينبرغ (رئيس الرابطة)، دانيئيل دي ملآخ (سبير)، هجار لاهف (سبير)، عليزا ليفين (ممثّلة الجامعات)، ريجيف ناتانزون (سبير)، إليزا فرنكل (سكرتيرة الرابطة)، هيلا تسبان (ممثّلة كلّيّات ومجموعات) نيتسان ريمون-تسرفاتي (سبير)، سيغال رون (سبير)، تامي رازي (سبير)، أوري شفارتس (رئيس المؤتمر السابق)، ليئات ليفشيتس-ميلفيدسكي (سبير)، لفنات كونوفاني-دكلف (ممثّلة طلّاب/ طالبات الدكتوراة).