המרכז לחקר מדיה לילדים ולנוער שם לעצמו למטרה ליזום, לנהל וללוות מחקרים אקדמיים ביחס למדיה לילדים בישראל ובעולם.
המחקרים במרכז עוסקים בתקשורת המיועדת לילדים ולנוער מזוויות שונות ומגוונות: תוכן, קהלים והפקה.
המחקרים נערכים על ידי חוקרים מן המרכז ושותפים חיצוניים, בסיוע סטודנטים מצטיינים.
כחלק מיעודו מבקש המרכז לשמש קול ציבורי בישראל בתמיכה ובעידוד של הפקת תוכן איכותי וראוי לגיל הרך, לילדים ולנוער.
בראש המרכז עומד ד"ר יובל גוז'נסקי.
לפניות במייל: yuvalg@mail.sapir.ac.il

שדה הטלוויזיה לילדים בישראל

ממצאי מחקר בדגש מגדרי (בישראל ובהשוואה גלובלית)

ילדים וילדות, קורונה והמדיה

דו"ח מחקר על אודות התפיסות, הרגשות והכישורים שפיתחו ילדים וילדות בגילי 13-9 בתגובה להתפשטות מגפת הקורונה בישראל ובעולם