לימודי שאר רוח במכללת ספיר

תכנית “שאר רוח״ היא תכנית העשרה אקדמית המהווה חלק מלימודי התואר הראשון, לכלל הסטודנטים במכללה. המכללה האקדמית ספיר נמנית עם שורה ארוכה של אוניברסיטאות מובילות בישראל ובעולם אשר מאפשרות לתלמידיהן להרחיב את הדעת ולהיחשף לתחומי ידע חדשים. ביסוד התכנית עומדת האמונה כי זכותם של כל תלמיד ותלמידה לרכוש את הידע והכלים הנדרשים להתמודדות עם הסוגיות והאתגרים מולם יעמדו בחייהם המקצועיים והאישיים כאחד. הלימודים במסגרת״שאר רוח״ נתפשים כנדבך חשוב בטיפוח פרופיל בוגר המכללה כאדם משכיל בתחומו, מיומן בעבודתו, רחב אופקים, סקרן, סובלני ובעל מודעות גבוהה לחובותיו וזכויותיו כאזרח ישראלי

בבסיס ״שאר רוח״ ההשקפה לפיה באחריות המכללה למקסם את מצע הזדמנויות העומדת בפני הסטודנט. בכך באה לידי ביטוי הזיקה בין ההשכלה הכללית לחירות דמוקרטית, שוויון אזרחי ומימוש עצמי. תחומי הלימוד של התכנית כוללים, בין היתר, היסטוריה כללית, אמנות, ספרות, פילוסופיה, קולנוע, תיאטרון, מוזיקה, פילוסופיה של המדעים וסוציולוגיה. את הקורסים מלמדים מרצים מקרב הסגל האקדמי הבכיר של המכללה.

במסגרת החובות הלימודיות לתואר הראשון במכללת ספיר,
נדרשים התלמידים להשתתף בקורסי ‘שאר רוח׳ בהיקף של 8 נק"ז (4 קורסים של 2 נק"ז). 

 

סגל מנהלי

שאר רוח פועלת במסגרת ובחסות המחלקה ללימודים רב תחומיים.

בעלי תפקידים

מנהלת התכנית, ד"ר דפנה פורמבה

daphna.poremba8@gmail.com

רכזת, גב' נטלי מור

nathaliem@sapir.ac.il