2017 - הזכות לקיום בכבוד

כנס לכבודו של ד"ר צבי שולדינר

ימים רביעי וחמישי כ'-כא' בטבת תשע"ז, 19-18 בינואר 2017
אודיטוריום ע"ש נחמיה לב-ציון, בניין האקדמיה 9202 | המכללה האקדמית ספיר

יום רביעי, 18 בינואר 20

09:00 - 09:30 | התכנסות

09:30 - 09:45 | ברכות
פרופ' עמרי ידלין - נשיא המכללה האקדמית ספיר
גב' רחל ליאל - מנכ"לית הקרן החדשה לישראל
ד"ר אורי לב - יו"ר הכנס, ראש המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית

09:45 - 11:15 | מליאה א' - מליאת פתיחה
יו"ר: גב' רחל ליאל - מנכ"לית הקרן החדשה לישראל
ד"ר צבי שולדינר - המכללה האקדמית ספיר
פרופ' אייל גרוס - אוניברסיטת תל אביב - הרצאת פתיחה: הזכות לקיום בכבוד

11:15 - 11:30 | הפסקה

11:30 - 13:15 | מליאה ב' - עניי העולם או עניי עירך?
יו"ר: ד"ר יותם בנזימן - המכללה האקדמית ספיר
פרופ' אבי שגיא - אוניברסיטת בר אילן
ד"ר טלי אמיר קריצמן - המרכז האקדמי למשפט ועסקים

13:15 - 14:00 | הפסקה

14:00 - 15:30 | מליאה ג' - הזכות לקיום בכבוד בראי המשפט
יו"ר: ד"ר עופר שנער לבנון - המכללה האקדמית ספיר
פרופ' יובל אלבשן - הקריה האקדמית אונו
ד"ר עינת אלבין - האוניברסיטה העברית
ד"ר אייל פלג - המכללה האקדמית ספיר

15:30 - 15:45 | הפסקה

15:45 - 17:15 | מליאה ד' - על ההיבט החברתי - תמונה עדכנית
יו"ר: ד"ר חנה כץ - המכללה האקדמית ספיר
פרופ' דניאל גוטליב - סמנכ"ל מחקר, הביטוח הלאומי
ד"ר מיכל קורא - אוניברסיטת חיפה
גב' חירייה עלו חמרה - מנהלת המח׳ לעבודה קהילתית, עיריית חיפה

17:15 - 17:30 | הפסקה

17:30 - 19:00 | מליאה ה' - הכנסה בסיסית אוניברסלית - פתרון למימושה של הזכות לקיום בכבוד?
יו"ר: ד"ר יורם עידה - המכללה האקדמית ספיר
פרופ׳ ג׳וני גל - האוניברסיטה העברית, מרכז טאוב
פרופ' יוסי דהאן - המרכז האקדמי למשפט ועסקים
ד"ר ליה אטינגר - מכון שחרית

20:00 | סינמטק שדרות | הקרנת הסרט ‘לאן נפלוש עכשיו?‘ - מבט השוואתי על מדיניות | במאי: מייקל מור
דברי מבוא: ד"ר אורי לב ומר יוסי אורן

 

יום חמישי, 19 בינואר 2017

09:30 - 10:00 | התכנסות

10:00 - 12:15 | מליאה ו' - נגישות לבריאות ופערים בין מרכז לפריפריה
יו"ר: גב׳ שלומית אבני - מנהלת תחום צמצום פערים במשרד הבריאות, המכללה האקדמית ספיר
פרופ' נדב דוידוביץ' - אוניברסיטת בן-גוריון
ד"ר איתן חי-עם - לשעבר מנכ"ל משרד הבריאות
ד"ר ניצה היימן-נוימן - בית חולים סורוקה
מר בכר עואודה - אגודת הגליל - האגודה הערבית למחקר ושרותי בריאות
גב‘ גלית כהן - רכזת פורום בריאות דרום, רופאים לזכויות אדם

12:15 - 13:30 | הפסקה

13:30 - 15:00 | מליאה ז' - דיור בכבוד
יו"ר: ד"ר שלומית בנימין - המכללה האקדמית ספיר
מר סבסטיאן ולרשטיין - מנהל, ‘הגר‘, מחקר ופיתוח מדיניות דיור חברתי, אוניברסיטת תל אביב
מר ראאד אבו אלקיעאן - אום אל חירן
מר עמית כיתאין - מנהל העבודה הקהילתית, מרכזי זכויות חברתיות שדרות ואופקים
גב׳ אביגיל ביטון - פעילת דיור ציבורי בדימונה

15:00 - 15:15 | הפסקה

15:15 - 16:45 | מליאה ח' - אתגרי מערכת החינוך
יו"ר: פרופ' שפרה שגיא - אוניברסיטת בן גוריון בנגב
מר נחום בלס - מרכז טאוב
גב' דלית שטאובר - לשעבר מנכ"לית משרד החינוך
גב' דינה דיין - חברת מנהיגות תנועת הפריפריות, ‘נטיעות‘, מצפה רמון
מר יוסף אלעטאונה - ראש מחלקת החינוך, חורה

תכנית הכנס להדפסה

לוגו - שתיל הקרן החדשה לישראלייעוץ והפקה: יוסי אורן מרצים 2000 בע"מ