המחלקה מציעה קורסים המתנהלים עם אוניברסיטאות מובילות באירופה במתכונת של שבוע מרוכז בספיר ושבוע מרוכז במוסד המארח באירופה”. לדוגמא: “הכלה והדרה כמדיניות ישראל-גרמניה”, העוסק בהגירה וביחסי גרמניה-ישראל בשיתוף ConAct ואוניברסיטת ברמן בגרמניה וקורס העוסק בביטחון לאומי והגירה בשיתוף אוניברסיטת קמניץ בגרמניה.