לימודי תקשורת - תנאי קבלה (תואר ראשון)

** תנאי הקבלה תקפים למועד הפרסום, המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי הקבלה מעת לעת על פי שיקול דעתה. מומלץ להתעדכן בפרסומים אודות תנאי הקבלה  בסמוך למועד ההרשמה. 

* הוועדה תזמן לבחינת מיון ולראיון אישי את המועמדים המתאימים ביותר.
* הוועדה תשקול פניות של מועמדים בעלי בגרות באנגלית של 4 יחידות לימוד ומעלה בלבד.
* הוועדה תשקול פניות של מועמדים בעלי ממוצע בגרות מלאה משוקלל ו/או תעודת סיום מכינה קדם אקדמית מוכרת מ-75 ומעלה בלבד.
* כל המתקבלים ללימודים יידרשו להציג עד תחילת שנה"ל ציון במבחן אמי"ר או ציון מבחן פסיכומטרי לסיווג רמת האנגלית.

 

 • קבלה אוטומטית- בעלי תעודת בגרות מלאה בציון ממוצע 95 ומעלה או ציון מבחן פסיכומטרי 650 ומעלה.
 • בעלי תעודת בגרות בציון ממוצע 85 ומעלה או ציון מבחן פסיכומטרי 530 ומעלה יתקבלו אחרי שיעברו תהליך מיון שיכלול מבחן קבלה ובחלק מן המקרים ראיון אישי.
 • בעלי תעודת בגרות מלאה בציון ממוצע בין 80 ל-84.9 או ציון פסיכומטרי בין 500 ל-529 יתקבלו ללימודים במעמד על תנאי אחרי שיעברו תהליך מיון שיכלול מבחן קבלה ובחלק מן המקרים ראיון אישי.
 • כל המועמדים צריכים להיות בעלי ציון 70 ומעלה בבחינת הבגרות באנגלית 4 יח"ל או ציון של 65 ומעלה בבחינת הבגרות באנגלית 5 יח"ל.
 • כל המתקבלים ללימודים יידרשו להציג עד תחילת שנה"ל ציון במבחן אמי"ר או ציון מבחן פסיכומטרי לסיווג רמת האנגלית.

ועדת חריגים

מועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה הנ"ל מתבקשים לצרף לטופס ההרשמה את המסמכים הבאים:

 1. טופס פנייה לועדת חריגים
 2. ניסיון קודם בתחום התקשורת (לימודי, תעסוקתי וכד')
 3. המלצות רלוונטיות (לא חובה)
 • הוועדה תזמן לבחינת מיון ולראיון אישי את המועמדים המתאימים ביותר.
 • הוועדה תשקול פניות של מועמדים בעלי בגרות באנגלית של 4 יחידות לימוד ומעלה בלבד.
 • הוועדה תשקול פניות של מועמדים בעלי ממוצע בגרות מלאה משוקלל ו/או תעודת סיום מכינה קדם אקדמית מוכרת מ-75 ומעלה בלבד.
 • כל המתקבלים ללימודים יידרשו להציג עד תחילת שנה"ל ציון במבחן אמי"ר או ציון מבחן פסיכומטרי לסיווג רמת האנגלית.
CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
1 + 3 =